Brief van burgemeester Antoni van Riemsdijk aan de commissaris der marine

Transcriptie: Dinah Hesselink-Zweers
(Gemeentearchief Hardenberg, inventaris 89)

29 december 1812, Hardenbergh
Aan den Commissaris der Marine van 't Departement der Monden van den IJssel, resideerende te Zwolle.
Mijn Heer de Commissaris!
Naar aanleiding Uwer Missive van den 23 deezer, No... berigtte U door deezen, dat blijkens de onder mij berustende Doops-Registers deezer Gemeente de nabenoemde, alhier wonende Schippers of Visschers, gedoopt zijn.

Anno 1755 7 Februarij Hendrik Zweers Janszoon
1766 4 April Hermen Hendrik Zweers
1769 4 Junij Gerrit Willem Santman
1770 13 April Berend Jan Valkman
  16 April Frederik Baarslag
  26 Augustus Gerrit Willem Baarslag
1772 13 December Jan Willem Baarslag
1773 24 October Hendrik Goris
1775 12 Februarij Jan van der Heide
1776 10 November Lambert Goris
  15 December Berend Zweers Engbertzoon
1777 28 September Jan Santman Evertszoon
1783 25 Maij Willem Hendrik Zweers
  5 October Berend Zweers Jan Hendrikszoon
1789 4 October Otto Valkman Janszoon
1793 3 Februarij Jan Zweers Hendrikszoon /:gebooren den 24 Januarij te vooren;/
1795 20 December Jan Middendorp /:geboren den 13 te vooren:/
1798 4 Maart Evert Santman Hendrikszoon /:gebooren den 26 Februarij te vooren:/
1799 6 October Jan van der Heide Abrahamszoon
/:Deeze laatste volgens opgave zijner Familie, zijnde in dat Doopsregister geomitteerdt (weggelaten):/

Waar meede aan Uwe Intentie voldaan verhoopende, zo verblijve met alle achting,
de Maire voornoemd, Ant. van Riemsdijk.