De registers van ingezetenen van 't Schoutambt Hardenberg (1748)

aangevuld met genealogische gegevens door Erwin Wolbink en Dinah Hesselink-Zweers

De werkgroep genealogie maakt veel gebruik van de volkstellingen. Met name de in 1748 gehouden telling is een zeer mooie bron. De rotmeesters hielpen de schout bij het inventariseren van alle ingezetenen van de verschillende buurtschappen. De rotmeester werd aangesteld door de markegenoten. Hij behartigde hun belangen en moest de schout zo nodig helpen. De mensen werden onderverdeeld in zes verschillende groepen: de mannen - de vrouwen - de kinderen ouder dan 10 jaar - de kinderen jonger dan 10 jaar - de dienstboden, knechten, meiden, schepers en koehoeders - de in- of bijwoners. De vijfde kolom hebben we in onze overzichten allen geschaard onder dienstboden. De telling diende ter bepaling van de hoogte van de verschuldigde belastingen.

Veelal gebruiken we 'ondertrouw' om duidelijk te maken dat men zich liet inschrijven met de bedoeling om na drie proclamaties (afkondigingen) in de huwelijkse staat te worden bevestigd. Men kan dus op verschillende plaatsen staan ingeschreven. Bijvoorbeeld, wanneer de bruidegom kerkelijk behoorde tot Hardenberg en de bruid te Heemse, en één van hen ten tijde van het huwelijk werkzaam was te Gramsbergen, zien we dat ze in alle drie kerkgemeenten worden vermeld.

De doopboeken van Hardenberg zijn vanaf 1708 beschikbaar, echter de hiaten maken dat niet alle gegevens beschikbaar zijn. De dominee van Heemse vergat nogal eens de dopen en huwelijken in de kerkboeken te vermelden. Daar een groot deel van de erven en katersteden werd bewoond door huurders/pachters - en men nog niet in het bezit was van een vaste achternaam - moet men voor 1811 (verplichte naamsaanneming) altijd rekening houden met naamswijzigingen. In de komende uitgaven zullen de volgende buurtschappen de revue passeren: Brucht, Bergentheim, Diffelen, Rheeze, Heemse, Collendoorn, Lutten, Ennevelde, Ane, Holthone en de Scheere, Holtheme, Den Velde, Loozen, Baalder en Radewijk.

"Register van de ingesetenen van het Schoutampt Hardenberg, opgeschreven door de onderscholtus en de Rotmeester van elker Bourschap, alles na en ingevolge de Resolutie van haar Ed. Mogende ordin: Gedeputeerden van de Staten van Overijssel, van dato den 29 julij 1748".

De Buirschap Reese

 

Resercamp                    Hendrik, de man

Jennegien, de vrouw

Fennegien, de moeder

Jennegien, Derk en Albert, kinders onder de 10 jaren out

 

Hendrik Arents (alias Meijerarents) is op 4 juli 1744 te Heemse in ondertrouw gegaan met Jenne Derks van de Toeslag uit Baalder. Hij was op dat moment weduwnaar van Aaltje Alberts. De moeder van Hendrik, Fennegien, woonde bij hen in.

Kinderen van Hendrik en Aaltje:

- Jennegien, gedoopt op 22-02-1739 te Heemse

- Derk, doopdatum onbekend

Kind van Hendrik en Jenne:

- Albert, gedoopt op 15-08-1745 te Heemse

 

 

Resercamp                    Jan, de man

Harmtien, de vrouw

Willem, kint over de 10 jaren out

Aaltien en Derk, kinders onder de 10 jaren out


Jannes, de dienstbode

 

Jan Hermsen uit ‘t Smitshuis te Gölenkamp onder Uelsen ging op 29 september 1742 in Heemse in ondertrouw met de weduwe Hermtje Scholten Lucasdochter, afkomstig uit Itterbecke. Hermtje was weduwe van Derk Willems uit Baalder.

Kinderen van Derk en Hermtje:

- Willem, gedoopt op 27-10-1737 te Heemse

- Aaltje, gedoopt op 03-05-1739 te Heemse

Kind van Jan en Hermtje:

- Derk, gedoopt op 28-07-1743 te Heemse

 

 

Klaas                   Hendrik, de man

Jennegien, de vrouw

Aaltien, de suster

Hadewigh, kint over de 10 jaren out

Jan, Aaltien en Egbertdine, kinders onder de 10 jaren out

Willem en Wolter, de dienstboden

 

Hendrik Jansen is op 8 september 1736 te Heemse in ondertrouw gegaan met Jennegien Egberts van ‘t Rheezerveld. Aaltien was een zuster van Hendrik Timmerman.

Kinderen van Hendrik en Jennegien:

- Hadewigh, gedoopt op 26-01-1738 te Heemse

- Jan, gedoopt op 25-10-1739 te Heemse

- Aaltje, gedoopt op 11-10-1743 te Heemse

- Egbertina, gedoopt op 13-08-1747 te Heemse

 

 

Brink                   Gerrit, de man

Aaltien, de vrouw

Lucas en Geertien, kinders onder de 10 jaren out

Swane, als daar van de diacons in de cost besteed

 

Gerrit Jansen uit Rheeze is op 17 april 1744 te Heemse in ondertrouw gegaan met Aaltien Welink Derksdochter.

Kinderen:

- Geertje, gedoopt op 26-09-1745 te Heemse

- Lucas, gedoopt op 10-03-1748 te Heemse

 

 

Kock                    Harmen, de man

Gese, de vrouw

 

Hermen Arents op ‘t Ende is op 2 mei 1739 te Heemse in ondertrouw gegaan met Geesje Ruitmink Berendsdochter.

 

 

Pereboom                      Jan, de man

Zwane, de vrouw

Dijna, kint onder de 10 jaren out

Jennegien, als daar van de diacons in de cost besteed

 

Jan Harmsen is rond 1730 gehuwd met Zwaantje Gerrits.

Kind:


- Gerridina, doopdatum onbekend

 

 

Kasebarst                      Derk, de man

Swane, de vrouw

Jan, kint over de 10 jaren out

Jan, kint onder de 10 jaren out

 

Derk Jansen, geboortig van Diffelen, is op 23 juli 1724 te Heemse in ondertrouw gegaan met Swane Olsman Jansdochter uit Heemserveen.

- Jan, gedoopt op 10-12-1724 te Hardenberg en Heemse door ds. Stolte

- Jan, gedoopt op 08-05-1740 te Heemse

 

 

Scheper                         Hermen, de man

Geertien, de vrouw

Jan, de sone

Harmine, de vrouw

Jan, kint over de 10 jaren out

Gerrit, kint onder de 10 jaren out

 

Hermen Lammerink Janszoon uit Stegeren is op 26 februari 1729 te Heemse in ondertrouw gegaan met de weduwe Geertien Scholten Geertsdochter. Zij was weduwe van Lubbert Warmink Tonniszoon. Uit het eerste huwelijk van Geertien is Jan geboren. Hij is op 29 maart 1748 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hermine Hulzebosch Berentsdochter uit Heemse.

Kind van Hermen en Geertien:

- Jan, gedoopt op 13-03-1735 te Heemse

- Gerrit, gedoopt op 19-04-1739 te Heemse

 

 

 

Jansen                           Hendrik, de man

Fenne, de vrouw

Derk en Jennegien, kinders over de 10 jaren out

Janna, Jan en Geertien, kinders onder de 10 jaren out

 

Hendrik Jansen is de tweede echtgenoot van Fenne Paf Albertsdochter. Haar eerste echtgenoot was Jan van Bakelte Derkszoon. Hendrik en Fenne gingen op 29 juni 1738 te Hardenberg in ondertrouw. Ze woonden in 't zgn. Voerhuis te Rheeze.

Kinderen van Jan van Bakelte en Fenne:

- Derk, gedoopt op 11-11-1731 te Heemse

- Jannegje, gedoopt op 09-08-1733 te Heemse

Kinderen van Hendrik en Fenne:

- Janna, gedoopt op 18-10-1739 te Heemse

- Jan, doopdatum onbekend

- Geertje, gedoopt op 07-06-1745 te Heemse

 

 

 

Spijker                           Albert, de man

Hadewig, de vrouw

 


Albert en Hadewig zijn de ouders van Fenne Paf Albertsdochter die hierboven genoemd zijn. Hadewig Leuvelink Hermensdochter is geboren te Diffelen en trouwde Albert Paf Albertszoon.

 

 

 

Stuten                           Jan, de man

Hendrickien, de vrouw

Gese, kint over de 10 jaren out

Jennegien en Harmine, kinders onder de 10 jaren out

Egbert en Arent, de dienstboden

 

Jan Kraijenost Janszoon is op 20 april 1732 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hendrikje Stoeten Hermensdochter. Ze woonden op het ouderlijk erf van Hendrickien.

Kinderen:

- Geesje, gedoopt op 26-09-1734 te Heemse

- Jennegje, gedoopt op 06-09-1739 te Heemse

- Hermine, gedoopt op 11-05-1746 te Heemse

 

 

 

Schepers                        Hermen, de man

Geertien, de vrouw

Jan, de sone

Harmine, de vrouw

Jan, kint over de 10 jaren out

Gerrit, kint onder de 10 jaren out

 

Hermen Lammerink Janszoon uit Stegeren is op 26 februari 1729 te Heemse in ondertrouw gegaan met de weduwe Geertien Scholten Geertsdochter. Geertien was eerder gehuwd met Lubbert Schepers Tonniszoon. Uit het huwelijk van Lubbert en Geertien is zoon Jan geboren. Hij is op 29 maart 1748 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hermine Hulsebosch Berentsdochter uit Heemse.

Kinderen van Hermen en Geertien:

- Jan, gedoopt op 13-03-1735 te Heemse

- Gerrit, gedoopt op 19-04-1739 te Heemse

 

   

Raatmink                      Hendrik, de man

Jenne, de vrouw

Harmtien, de moeder

Berentdijne en Derk, kinders over de 10 jaren out

Derkien, Gerrit en Harmtien, kinders onder de 10 jaren out

Aaltien en Jannes, de dienstboden

 

Hendrik Raatmink Berentszoon is als weduwnaar op 23 oktober 1740 te Heemse in ondertrouw gegaan met Jennegje Bolks Gerritsdochter uit Heemse. Zijn eerste vrouw was Derkjen Jansen. Ook woonde zijn moeder Hermtien Ruitmink Jansdochter nog bij hen in. Zij was weduwe van Berent Raatmink Hendrikszoon. Genoemde Derk was de broer van Hendrik Raatmink.

Kind van Hendrik en Derkjen:

- Berendina, gedoopt op 19-05-1737 te Heemse

Kinderen van Hendrik en Jenne:

- Derkien, gedoopt op 31-03-1741 te Heemse


- Gerrit, gedoopt op 21-06-1744 te Heemse

- Hermtje, gedoopt op 14-01-1748 te Heemse

 

   

Heerspink                      Jan, de man

Gese, de vrouw

Gerrit, Hendrik en Jennegien, kinders over de 10 jaren out

Geertien, kint onder de 10 jaren out

 

Jan van Lente Willemszoon uit Heemserveen ging als weduwnaar op 18 april 1744 te Heemse in ondertrouw met Geesje Harmsen uit Emlichheim. Zijn eerste vrouw was Geertien Heerspink Jansdochter.

Kinderen van Jan en Geertien:

- Jennegje, gedoopt op 26-12-1728 te Heemse

- Gerrit, gedoopt op 10-06-1731 te Heemse

- Hendrik, gedoopt op 12-08-1736 te Heemse

- Geertien, gedoopt op 24-04-1740 te Heemse

 

 

 

Scholten                        Berent, de man

Hille, de vrouw

Gerrit, de sone

Derkje, de vrouw

Janna, kint onder de 10 jaren out

 

Berent Scholten Geertszoon is op 25 oktober 1716 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hille Bolks Egbertsdochter uit Heemse. Hille heeft als meijd gediend bij de Vrouw van Heemse. Hun oudste zoon, Gerrit Scholten Berentszoon, is op 6 juni 1746 te Heemse in ondertrouw gegaan met Derkje Veurink Wesselsdochter.

Kint van Berent en Hille:

- Janna, als nakomeling gedoopt op 04-04-1743 te Heemse

 

 

 

Splijtlofs                       Reinder, de man

Hendrikien, de vrouw

Hendrik, de sone

Willemtien, de vrouw

Jennegien, kint onder de 10 jaren out

Gese, de dienstbode

 

Reiner Lammerink Janszoon uit Stegeren is op 1 mei 1735 te Heemse getrouwd met Hendrikje Hendriks, de weduwe van Gerrit Duijskens Hendrikszoon, alias Timmerman. Gerrit was daarvoor reeds getrouwd geweest met Jennegje Scholten Gerritsdochter. Uit dat huwelijk is zoon Hendrik geboren, die op 17 oktober 1745 te Hardenberg in ondertrouw ging met Willemtje Rigterink Hendriksdochter uit Brucht.

Kind van Hendrik en Willemtje:

- Jennegje, gedoopt op 19-10-1746 te Heemse

 

 

 

Stuten                           Hendrik, de man

Hille en Harmen, kinders over de 10 jaren out


Maria, de dienstbode

 

Hendrik Welink Hermenszoon woonde op het 'Stoetenwillems' in Rheeze. Hij is twee maal in het huwelijk getreden, eerst op 14 september 1715 te Heemse met Geertruid Pathuis Jansdochter en daarna op 3 mei 1722 met Zwaantje Oolbers Jansdochter.

Kinderen van Hendrik en Zwaantje:

- Helle, gedoopt op 22-06-1727 te Heemse

- Harmen, gedoopt op 04-02-1731 te Heemse

 

 

 

Warmink                       Arent, de man

Gerrit, sijn neef

Trijne, de vrouw

Jennegien, de dienstbode

 

Arent Warmink Rotgerszoon is gehuwd geweest met Hendrikje Everts van 't Rheezerveld. Neef en nicht Gerrit Egberts en Trijne Jansen woonden bij hem in. Zij zijn op 28 december 1726 te Heemse in ondertrouw gegaan.

 

 

 

Otten                   Evert, de man

Hadewig, de vrouw

Maria, de moije

Harmen en Hille, kinders onder de 10 jaren out

Lugger, Gerrit, Lubbe, Gesien en Evert de dienstboden

 

Evert Veurink Wesselszoon alias Rotgerink of Jaapckes is op 22 juni 1743 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hadewich Scholten Berentsdochter. De tante van Evert was Maria Veurink Evertsdochter.

Kinderen van Evert en Hadewig:

- Harmen, gedoopt op 20-12-1744 te Heemse

- Hilligje, gedoopt op 12-10-1746 te Heemse

 

   

Welink                          Derk, de man

Merrie, de vrouw

Jan, de sone

Gese, de vrouw

Reinder, welke van de diaconie in de cost is besteed

 

Derk Lucassen is rond 1710 gehuwd met Marie Derksen. De uit dit huwelijk geboren zoon Lucas was reeds gestorven. Zijn weduwe Geesje Stoeten Hermensdochter is op 20 februari 1740 te Heemse in ondertrouw gegaan met Jan Reinders uit Rheeze. Wellicht was genoemde Reinder de vader van Jan.

 

 

 

Welink                          Hendrik, de man

Teuna, de vrouw

Egbertien, de moeder

Hermen, kint over de 10 jaren out


Dijna, nigt onder de 10 jaren out

Frerik, de scheper onder haar vieren

 

Hendrik Splijtlof Hermenszoon is op 13 april 1748 te Heemse in ondertrouw gegaan met Teune Scheper Lubbertsdochter. De moeder van Hendrik, Egbertien Stoeten Hermensdochter woonde bij hen in. Zij was weduwe van Hermen Splijtlof Janszoon. Broer Hermen Splijtlof Hermenszoon woonde ook op 't erve Welink.

 

 

Op het Veene:

Meijer                            Harmen, de man

Maria, de vrouw

Griete, de suster

Jan, Hille, Geertien en Evert, kinders onder de 10 jaren out

 

Harmen Jansen van 't Rheezerveld is op 16 februari 1743 te Heemse in ondertrouw gegaan met Maria Bouwhuis Jansdochter van 't Klooster Sibculo.

Kinderen van Harmen en Maria:

- Jan, gedoopt op 11-08-1743 te Heemse

- Hille, gedoopt op 29-08-1745 te Heemse

- Geertje, gedoopt op 21-01-1748 te Heemse

- Evert, doopdatum onbekend