De registers van ingezetenen van 't Schoutambt Hardenberg (1748)

aangevuld met genealogische gegevens door Erwin Wolbink en Dinah Hesselink-Zweers

De werkgroep genealogie maakt veel gebruik van de volkstellingen. Met name de in 1748 gehouden telling is een zeer mooie bron. De rotmeesters hielpen de schout bij het inventariseren van alle ingezetenen van de verschillende buurtschappen. De rotmeester werd aangesteld door de markegenoten. Hij behartigde hun belangen en moest de schout zo nodig helpen. De mensen werden onderverdeeld in zes verschillende groepen: de mannen - de vrouwen - de kinderen ouder dan 10 jaar - de kinderen jonger dan 10 jaar - de dienstboden, knechten, meiden, schepers en koehoeders - de in- of bijwoners. De vijfde kolom hebben we in onze overzichten allen geschaard onder dienstboden. De telling diende ter bepaling van de hoogte van de verschuldigde belastingen.

Veelal gebruiken we 'ondertrouw' om duidelijk te maken dat men zich liet inschrijven met de bedoeling om na drie proclamaties (afkondigingen) in de huwelijkse staat te worden bevestigd. Men kan dus op verschillende plaatsen staan ingeschreven. Bijvoorbeeld, wanneer de bruidegom kerkelijk behoorde tot Hardenberg en de bruid te Heemse, en één van hen ten tijde van het huwelijk werkzaam was te Gramsbergen, zien we dat ze in alle drie kerkgemeenten worden vermeld.

De doopboeken van Hardenberg zijn vanaf 1708 beschikbaar, echter de hiaten maken dat niet alle gegevens beschikbaar zijn. De dominee van Heemse vergat nogal eens de dopen en huwelijken in de kerkboeken te vermelden. Daar een groot deel van de erven en katersteden werd bewoond door huurders/pachters - en men nog niet in het bezit was van een vaste achternaam - moet men voor 1811 (verplichte naamsaanneming) altijd rekening houden met naamswijzigingen. In de komende uitgaven zullen de volgende buurtschappen de revue passeren: Brucht, Bergentheim, Diffelen, Rheeze, Heemse, Collendoorn, Lutten, Ennevelde, Ane, Holthone en de Scheere, Holtheme, Den Velde, Loozen, Baalder en Radewijk.

"Register van de ingesetenen van het Schoutampt Hardenberg, opgeschreven door de onderscholtus en de Rotmeester van elker Bourschap, alles na en ingevolge de Resolutie van haar Ed. Mogende ordin: Gedeputeerden van de Staten van Overijssel, van dato den 29 julij 1748".

   

De Buirschap Diffelen

 

Plasman                         Jan, de man

Marrie, de vrouw

Marrie en Jennegien, kinders over de 10 jaren out

 

Jan Hendriks uit Heemse is op 11 april 1723 te Heemse in ondertrouw gegaan met Maria Leuvelink Claesdochter uit Diffelen. Jan was meijer op het plaatsje Plasman (katerstede van het erve Mariënberg), gelegen te Diffelen.

Kinderen:

- Marijtje, gedoopt op 20-02-1735 te Heemse

- Jennegien, doopdatum onbekend (tenzij Jenne van 08-10-1730 wordt bedoeld)

 

 

Welink                          Jan, de man

Fennegien, de vrouw

Jan, de schoonzoon

Fennegien, de vrouw

Jannegien, Asse, Egbertien en Fennegien, kinders onder de 10 jaren out

Hendrik, de dienstbode

 

Jan Vrijlink Hermenszoon is op 3 juni 1714 te Hardenberg en Heemse in ondertrouw gegaan met Fennetje Hendriks uit Ane. Dochter Egbertje trouwde in 1736 met Jan Nijmeijer Hermenszoon. Ze overleed echter op jonge leeftijd, reeds voor 1744. Haar echtgenoot hertrouwde op 20 september 1744 te Heemse met Fennigje Geerties Jansdochter uit Ane. Het erve Welink werd ook Lamberts genoemd.

Kinderen van Jan en Egbertje:

- Jennegien, gedoopt op 18-08-1737 te Heemse

- Asse, gedoopt op 19-10-1738 te Heemse

Kinderen van Jan en Fennigje:

- Egbertien, gedoopt op 03-11-1745 te Heemse

- Fennetje, gedoopt op 12-11-1747 te Heemse

 

 

Bruins                           Albert, de man

Swane, de vrouw

Lubbegien, de moeder

Berent, de oom

Lubbegien, Arent en Jennegien, kinders onder de 10 jaren out

Hendrik, Hendrik en Hendrickien, de dienstboden

 

Albert Bruins Janszoon is op 9 april 1744 te Heemse in ondertrouw gegaan met Swane Namink Arendsdochter uit Arriën. Moeder Lubbegien Alberts, afkomstig uit Beerze, was weduwe van Jan Bruins Hanneszoon. Ze werd begraven op 1 februari 1759 te Heemse.

Kinderen:

- Lubbegien, gedoopt op 14-02-1745 te Heemse

- Arent, gedoopt op 26-05-1748 te Heemse

- Jennegien, doopdatum onbekend

 

 


Nijemeijer                     Gerrit, de man

Anne, de vrouw

Egbertien, de moeder

Gerrit en Jannegien, kinders onder de 10 jaren out

Hendrik, de dienstbode

Geert, de scheper

 

Gerrit Nijmeijer Hermenszoon is op 16 september 1736 te Heemse in ondertrouw gegaan met Anna Oeverman Jansdochter uit Stegeren. Moeder Egbertien Nijmeijer Hermensdochter is op 1 november 1754 begraven te Heemse.

Kinderen:

- Gerrit, gedoopt op 19-4-1737 te Heemse

- Jennegje, gedoopt op 01-11-1739 te Heemse

 

 

Rolleman                       Asse, de man

Fennegien, de vrouw

Hendrik, de schoonzoon

Wibbe, de vrouw

Gerrit, kint onder de 10 jaren out

 

Asse Kamer Egbertszoon uit Junne is op 14 juli 1720 te Heemse in ondertrouw gegaan met Fennegien Hilberink Claesdochter uit Diffelen. Ze vestigden zich op de 'Rolle'.

Dochter Wibbe Rolleman is op 18 maart 1747 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hendrik Nijmeijers Hermenszoon.

Kind van Hendrik en Wibbe:

- Gerrit, gedoopt op 24 maart 1748 te Heemse

 

 

Visscher                        Hannes, de man

Willemtien, de vrouw

Marten, de zoon

Gese, de vrouw

Jan, kint over de 10 jaren out

Hannes, kint onder de 10 jaren out

 

Hannes Visscher Janszoon is op 11 april 1717 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Willemtje Hendriks uit Bergentheim. Zoon Marten (gedoopt op 22-12-1720 te Heemse) is op 22 april 1747 te Heemse in ondertrouw gegaan met Geesje Nijmeijer Hermensdochter.

Kind van Jannes en Willemtien:

- Jan, gedoopt op 24-04-1718 te Heemse

Kind van Marten en Geesje:

- Hannes, gedoopt op 12-05-1748 te Heemse

 

 

Timmermans                 Harmen, de man

Geertien, de vrouw

Gesien, de moeder

Jan, kint over de 10 jaren out

Hendrik en Gesien, kinders onder de 10 jaren out

 


Harmen Timmermans Hendrikszoon is op 3 november 1743 te Heemse in ondertrouw gegaan met Geertje Leuvelink Claesdochter. De moeder, Gesien Timmermans Harmensdochter, was nog in leven. Broer Jan Timmermans woonde ook bij hen in.

Kinderen:

- Hendrik Jan, gedoopt op 19-04-1745 te Heemse

- Geesje, gedoopt op 04-05-1748 te Heemse (haar tweelingzusje, Clasina, wordt      niet meer vermeld)

 

 

Schutte                          Hendrik, de man

Derk, de zoon

Marrie, de vrouw

Marrie, kint over de 10 jaren out

Evert, Jan en Harmen, kinders onder de 10 jaren out

 

Derk Schutte Hendrikszoon is op 5 april 1733 te Hardenberg en Heemse in ondertrouw gegaan met Marie Nijmeijer Hermensdochter. Vader Hendrik Schutte Egbertszoon is op 13 november 1753 begraven op het kerkhof te Heemse.

Kinderen:

- Marie, gedoopt op 06-05-1736 te Heemse

- Evert, gedoopt op 28-07-1737 te Heemse

- Jan, gedoopt op 28-09-1738 te Heemse

- Harmen, gedoopt op 09-06-1743 te Heemse

 

 

Warmboldink                Jan, de man

Hannes, de soon

Derk, kint over de 10 jaren out

Marrie en Gesien, kinders over de 10 jaren out

Klaas en Lubbert, kinders onder de 10 jaren out

Jan, de scheper

Arent, de man

Hendrikien, de vrouw

Aaltien en Klaas, kinders over de 10 jaren out

 

Jan Warmink Janszoon (alias Leuvelink) is gehuwd geweest met Lubbechien Heuver Geerligsdochter. Hun dochter, Geertjen Warmink, is op 29 augustus 1728 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hannes Leuvelink Claeszoon uit Diffelen. Zowel Lubbechien als dochter Geertjen waren reeds overleden. Geertjen Warmink is op 17 mei 1747 te Heemse begraven. Derk is een broer van de reeds overleden Geertjen.

Kinderen van Hannes en Geertjen:

- Margien, gedoopt op 20-03-1729 te Heemse

- Geesje, gedoopt op 22-10-1730 te Heemse

- Claas, gedoopt op 14-12-1738 te Heemse

- Lubbert, gedoopt op 09-10-1740 te Heemse       

Ook het volgende gezin woonde op erve Warmboldink. Hendrickien Leuvelink Claesdochter ging op 7 april 1726 te Heemse in ondertrouw met Arent Hilberink Hermszoon.

Kinderen:

- Aaltjen, gedoopt op 19-02-1730 te Heemse

- Klaas, doopdatum onbekend

 

 

Hilberink                       Albert, de man


Gesien, de vrouw

Jan, de soon

Aaltien, de vrouw

Willem en Klaas, kinders over de 10 jaren out

 

Albert Nijmeijer Hermszoon is op 9 mei 1723 te Heemse in ondertrouw gegaan met Geesien Hilberink Claesdochter. Dochter Aaltien is op 5 mei 1747 te Heemse overleden. Op 8 april 1747 was zij in ondertrouw gegaan met Jan Lamberts Janszoon uit Diffelen. Voor de huwelijksbevestiging stierf ze. Aanstaande schoonzoon Jan Lamberts ging op 15 april 1748 te Hellendoorn en op 20 april te Heemse in ondertrouw met Aaltien Dubbink Jansdochter uit Daarle.

Kinderen van Albert en Geesien:

- Willem, gedoopt op 03-12-1724 te Heemse

- Klaas, gedoopt op 16-03-1732 te Heemse

 

 

Heuver                          Hendrik, de man

Hendrickien, de vrouw

Jannes, de vader

Jan, Geertien en Derk, kinders over de 10 jaren out

 

Hendrik Heuver Janneszoon is rond 1725 getrouwd met Hendrikje Derksen. Vader Jannes woonde bij hen in.

Kinderen:

- Geertien, gedoopt op 08-02-1728 te Heemse

- Jan, gedoopt op 30-07-1730 te Heemse

- Derk, gedoopt op 19-03-1733 te Heemse

 

 

Vrijlink                          Arent, de man

Wigboltien, de vrouw

Geert, Jennegien, Gerrit en Arentdina, kinders onder de 10 jaren out

Gerrit, Derk en Harmtien, de dienstboden

Hendrik, de scheper

 

Arent Jansen is op 10 november 1743 te Heemse in ondertrouw gegaan met de weduwe Wigboltien Vrijlink Geertsdochter.

Uit het eerste huwelijk van Wigboltien met Arent van de Hofstede Gerritszoon zijn de volgende kinderen geboren:

- Geert, gedoopt op 26-02-1736 te Heemse

- Jennegje, gedoopt op 13-04-1738 te Heemse

- Gerrit, gedoopt op 01-07-1740 te Heemse

Kind uit huwelijk met Arent Jansen:

- Arendina, gedoopt op 23-08-1744 te Heemse

 

 

Leuvelink                      Harmen, de man

Harmtien, de vrouw

Jan, Jacob, Fennegien, Geertien en Ida, kinders over de 10 jaren out

 

Harmen Jonkeren Hermszoon uit Den Velde is op 26 juli 1739 te Heemse in ondertrouw gegaan met de weduwe Hermtien Heersmink Jansdochter uit Rheeze. Hermtien was weduwe van Hendrik Otten Jacobszoon.

Kinderen van Hendrik en Hermtien:


- Jan, gedoopt op 08-06-1727 te Heemse

- Fennegien, gedoopt op 01-03-1730 te Heemse

- Geertien, gedoopt op 20-07-1732

- Jacob, gedoopt op 07-02-1734 te Heemse

- Idigje, gedoopt op 02-10-1735 te Heemse

 

 

Ulenkamp                     Hendrik, de man

Jennegien, de vrouw

Lubbegien en Harmtien, kinders over de 10 jaren out

Roelof, kint onder de 10 jaren out

Geert, de scheper

Jacob, de schoolmeester

 

Hendrik Bouwhuis Janszoon uit Beerze is op 22 april 1747 te Heemse in ondertrouw gegaan met de weduwe Jannegien Bruins Jansdochter. Zij was weduwe van Hendrik Roelofs, afkomstig uit Eerde. Hendrik was daarvoor reeds weduwnaar van Lutgertien Vrijlink Arentsdochter uit Diffelen.

Kind van Hendrik Roelofs en Lutgertien:

- Lubbigje, gedoopt op 21-12-1727 te Heemse

Kinderen van Hendrik Roelofs en Jannegien:

- Hermtje, gedoopt op 19-03-1733 te Heemse

- Roelof, doopdatum onbekend

Inwonend was schoolmeester Jacob

 

Is van de Rotmeester van Diffelen en de onderscholte, vermogende en arme, aldaar alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben, en om dat de Rotmeester siek sedert is geworden, so hebbe ik dese als sijn swager sijnde dese voor hem getekent, Marten Hannes Visscher.