De registers van ingezetenen van 't Schoutambt Hardenberg (1748)

aangevuld met genealogische gegevens door Erwin Wolbink en Dinah Hesselink-Zweers

De werkgroep genealogie maakt veel gebruik van de volkstellingen. Met name de in 1748 gehouden telling is een zeer mooie bron. De rotmeesters hielpen de schout bij het inventariseren van alle ingezetenen van de verschillende buurtschappen. De rotmeester werd aangesteld door de markegenoten. Hij behartigde hun belangen en moest de schout zo nodig helpen. De mensen werden onderverdeeld in zes verschillende groepen: de mannen - de vrouwen - de kinderen ouder dan 10 jaar - de kinderen jonger dan 10 jaar - de dienstboden, knechten, meiden, schepers en koehoeders - de in- of bijwoners. De vijfde kolom hebben we in onze overzichten allen geschaard onder dienstboden. De telling diende ter bepaling van de hoogte van de verschuldigde belastingen.

Veelal gebruiken we 'ondertrouw' om duidelijk te maken dat men zich liet inschrijven met de bedoeling om na drie proclamaties (afkondigingen) in de huwelijkse staat te worden bevestigd. Men kan dus op verschillende plaatsen staan ingeschreven. Bijvoorbeeld, wanneer de bruidegom kerkelijk behoorde tot Hardenberg en de bruid te Heemse, en één van hen ten tijde van het huwelijk werkzaam was te Gramsbergen, zien we dat ze in alle drie kerkgemeenten worden vermeld.

De doopboeken van Hardenberg zijn vanaf 1708 beschikbaar, echter de hiaten maken dat niet alle gegevens beschikbaar zijn. De dominee van Heemse vergat nogal eens de dopen en huwelijken in de kerkboeken te vermelden. Daar een groot deel van de erven en katersteden werd bewoond door huurders/pachters - en men nog niet in het bezit was van een vaste achternaam - moet men voor 1811 (verplichte naamsaanneming) altijd rekening houden met naamswijzigingen. In de komende uitgaven zullen de volgende buurtschappen de revue passeren: Brucht, Bergentheim, Diffelen, Rheeze, Heemse, Collendoorn, Lutten, Ennevelde, Ane, Holthone en de Scheere, Holtheme, Den Velde, Loozen, Baalder en Radewijk.

"Register van de ingesetenen van het Schoutampt Hardenberg, opgeschreven door de onderscholtus en de Rotmeester van elker Bourschap, alles na en ingevolge de Resolutie van haar Ed. Mogende ordin: Gedeputeerden van de Staten van Overijssel, van dato den 29 julij 1748".

De Buirschap Bergenthem

het Huys

Staat ledigh

Schottink

Harmen, de man
Hendrikien, de vrouw
Jan en Hille, kinders over de 10 jaren out
Derk, de dienstbode
  Hendrik Schottink Janszoon is op 18 oktober 1722 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Hendrickien Oolbers Jansdochter. Beiden waren geboren te Bergentheim.
Kinderen:
- Jan, gedoopt op 02-01-1724 te Hardenberg
- Hille, gedoopt op 09-02-1727 te Hardenberg

Slotman

Hendrik, de man
Derkien, de vrouw
Stijne, kint over de 10 jaren out
Hille, Matte en IJda, kinders onder de 10 jaren out
Klaas en Hendrickien, de dienstboden
  Hendrik Derks, afkomstig van de Vegterweerd bij Dalfsen, ging op 21 maart 1739 te Hardenberg in ondertrouw met Derkien Slotman Egbertsdochter van 't Slot onder Bergentheim.
Kinderen:
- Stijne, doopdatum onbekend
- Hilligje, gedoopt op 07-03-1742 te Hardenberg
- Matte, gedoopt op 16-02-1744 te Hardenberg
- Ide, gedoopt op 08-05-1746 te Hardenberg

Reijnders

Jannes, de man
Henderina, de vrouw
Griete, de moeder
Jan en Jennegien, kinders onder de 10 jaren out
  Jannes Waterink Hanneszoon uit Bergentheim is op 26 januari 1743 te Heemse in ondertrouw gegaan met Hendrikje (Henderina) Jansen van 't Klooster te Sibculo. Aanvankelijk woonde men op het Huijs te Bergentheim. Griete was waarschijnlijk de moeder van Henderina.
Kinderen:
- Jan, gedoopt op 02-08-1744 te Heemse
- Jennegien, doopdatum onbekend

Koeheerde

Hermen, de man
Fenne, de vrouw
Jan, kint over de 10 jaren out
Jannegien, Evertien en Swane, kinders onder de 10 jaren out
  Hermen Jansen van de Heemserkamp is op 20 oktober 1720 te Hardenberg en Heemse in ondertrouw gegaan met Fennigje Berents (alias Lenneps) uit Bergentheim. De vader van Fennigje was koeherder (koohierde) in de Hutte te Bergentheim.
Kinderen:
- Jan, gedoopt op 16-04-1730 te Hardenberg
- Jannegien, doopdatum onbekend
- Evertje, gedoopt op 05-04-1738 te Hardenberg
- Swane, doopdatum onbekend (tenzij Swane van 03-03-1734 wordt bedoeld)

Lijsen

Jan, de man
Geertien, de vrouw
Jacob, de zoon
Kunne, de vrouw
Willem en Aaltien, kinders over de 10 jaren out
Jan en Geertien, kinders onder de 10 jaren out
Jan, de dienstbode
  Jan Lijsen Janszoon is rond 1702 in het huwelijk getreden met Geertien Derksen. Hun zoon Jacob was de erfopvolger. Hij ging op 19 mei 1742 te Hardenberg in ondertrouw met Kunnetje Schepers Hendriksdochter (alias Boers) van de Mariënberg. Willem en Aaltien waren broer en zuster van Jacob.
Kinderen van Jacob en Kunne:
- Jan, gedoopt op 06-02-1746 te Hardenberg
- Geertien, doopdatum onbekend

Nootvelts

Marten, de man
Anne, de vrouw
Aaltien en Jan, kinders over de 10 jaren out
Maria, kint onder de 10 jaren out
  Marten Nootveld Hendrikszoon is op 29 maart 1733 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Annigjen Schottink Jansdochter. Beiden zijn geboren in Bergentheim.
Kinderen:
- Aaltje, gedoopt op 31-01-1734 te Hardenberg
- Jan, doopdatum onbekend
- Maria, gedoopt op 11-04-1745 te Hardenberg

Mollink

Seijne, de man
Swaantien, de vrouw
Harmtien, de moeder
Hendrik, Albert, Harmtien en Kunne, kinders over de 10 jaren out
Gerrit, Swaantien, Jennegien en Aaltien, kinders onder de 10 jaren out
Teunis, de dienstbode
  Seine Mollink Albertszoon is op 1 augustus 1728 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Swaantje Wiegmink Hendriksdochter. Beiden zijn geboren in Bergentheim. De moeder van Seine, Harmtien Ziegers moet reeds ver in de zeventig zijn geweest.
Kinderen:
- Hendrik, gedoopt op 19-06-1729 te Hardenberg
- Albert, doopdatum onbekend (kocht in 1793 het erve Mollink)
- Hemme, doopdatum onbekend
- Kunnegien, gedoopt op 13-10-1736 te Hardenberg
- Gerrit, gedoopt op 26-10-1738 te Heemse
- Swaantien, gedoopt op 14-05-1741 te Hardenberg
- Jennegien, gedoopt op 31-01-1745 te Hardenberg
- Aaltien, gedoopt op 19-11-1747 te Hardenberg

Weustkamp

Arent, de man
Aaltien, de vrouw
Hermen, de schoonzoon
Geertien, de vrouw
Aaltien, kint onder de 10 jaren out
Lamme, de dienstbode
  Arent Nijsink Hanneszoon uit Brucht is op 6 april 1721 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Aaltje Jentink Lambertsdochter uit Brucht. Het echtpaar heeft zich gevestigd op het erve Woestkamp in Bergentheim. Dochter Geertien is op 16 april 1747 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Harmen Vrijlink Janszoon (alias Wëlink of Lamberts) uit Diffelen.
Kind:
- Aaltien, doopdatum onbekend
Dienstmeid Lamme was waarschijnlijk de in 1727 gedoopte zuster van Geertien.

Oelbers

Albert, de man
Griete, de vrouw
Geertien en Hendrik, kinders over de 10 jaren out
Jennegien en Jan, kinders onder de 10 jaren out
Arent en Derk, de dienstboden
  Albert Oolbers Janszoon (alias Veldink) uit Bergentheim is op 27 april 1727 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Grietje Nijsink Hannesdochter uit Brucht.
Kinderen:
- Geertien, gedoopt op 26-11-1730 te Heemse
- Hendrik, doopdatum onbekend
- Jennegien, doopdatum onbekend
- Jan, doopdatum onbekend

Swartjans                      Hannes, de man

Jan en Kunne, kinders over de 10 jaren out

Jennegien, de dienstbode

Hannes Swartjan Janszoon was weduwnaar van de in november 1739 overleden Maria Gerrits. Hannes moet rond 1676 geboren zijn.

Kinderen:

- Jan, gedoopt op 15-05-1718 te Heemse

- Kunne, gedoopt op 22-09-1720 te Hardenberg

Spijkerman          Hannes, de man

Petern(ella), de vrouw

Egbert, de schoonzoon

Geertien, de vrouw

Gerrit en Jennegien, kinders over de 10 jaren out

Aaltien en Gerrit, kinders onder de 10 jaren out

Hannes Waterink Hanneszoon is op 5 oktober 1721 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Petertien Heersmink Jansdochter uit Rheeze. Hannes en Petertien vestigden zich op het Spieker van de havezate Bergentheim. Dochter Geertien is op 11 juni 1747 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Egbert Mollink Hendrikszoon, geboren op het Schepers te Brucht.

Kinderen van Hannes en Petertien:

- Gerrit, gedoopt op 06-02-1724 te Heemse

- Janna, gedoopt op 27-10-1730 te Hardenberg

- Aaltien, doopdatum onbekend

Kind van Egbert en Geertien:

- Gerrit, gedoopt op 04-08-1748 te Hardenberg

Bouwhuis                      Jan, de man

Jenne, de vrouw

Jan, de vader

Egbert, Willemtien, Jennegien en Kunne, kinders onder de 10 jaren out

Jan, Jan en Helle, dienstboden

Jan Bouwhuis Janszoon is op 6 juli 1738 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Jennigje Nijsink Egbertsdochter uit Collendoorn. Het erve Bouwhuis was ook onder de benaming 'Roever' bekend.

Kinderen:

- Egbert, doopdatum onbekend

- Willemtien, doopdatum onbekend

- Jennegje, gedoopt op 05-01-1744 te Hardenberg

- Kunne, doopdatum onbekend


Mersink                         Evert, de man

Janna, de vrouw

Hannes, Jan en Gerrit, kinders over de 10 jaren out

Swaantien en Willemtien, kinders onder de 10 jaren out

Albert en Maria, de dienstboden

Evert Vrijlink Warseszoon uit Itterbecke is op 28 augustus 1737 te Hardenberg en Heemse in ondertrouw gegaan met Janna Bouwhuis Jansdochter uit Bergentheim. Janna was reeds weduwe van Geert Waterink Hanneszoon, die op zijn beurt weduwnaar was van Fennegien Marsink Volckertsdochter. Het erve Marsink behoorde van oudsher kerkelijk tot het kerspel Heemse.

Kind van Geert en Fennegien:

- Hannes, gedoopt op 14-05-1730 te Heemse

Kind van Geert en Janna:

- Jan, gedoopt op 17-10-1734 te Heemse

Kinderen van Evert en Janna:

- Gerrit, gedoopt op 01-07-1738 te Heemse

- Swaantien, gedoopt op 19-11-1741 te Heemse

- Willemtien, gedoopt op 12-05-1748 te Heemse

Waterink                       Jannes, de man

Geertien, de vrouw

Aaltien, de moeder

Jan, kint over de 10 jaren out

Jennegien, Hendrik en Marten, kinders onder de 10 jaren out

Jan en Hendrickien, de dienstboden

Jannes Waterink Janszoon is op 28 mei 1735 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Geertje Mollink Hendriksdochter (alias Scheper) uit Brucht. De moeder van Jannes woonde bij hen in en was geboren op erve Waterink.

Kinderen:

- Jan, gedoopt op 03-03-1736 te Hardenberg

- Jennegien, doopdatum onbekend

- Hendrik, gedoopt op 20-01-1743 te Hardenberg

- Marten, gedoopt op 05-11-1747 te Hardenberg

Wijgmink                      Hermen, de man

Hille, de vrouw

Hendrik, kint over de 10 jaren out

Gerrit, Berent en Hille, de dienstboden

Jan Lamberts, de zwager

Hermen Wiegmink Hendrikszoon is op 6 mei 1730 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Hilligje Mariënberg Lambertsdochter. Haar broer, Jan Lamberts, woonde bij hen. In 1759 kocht Hermen Wiegmink het boerenerve op de Mariënberg.

Kind:

- Hendrick, gedoopt op 26 augustus 1731 te Hardenberg


Schoolmeester               Antoni, de man

Derkien, de vrouw

Jennegien, kint over de 10 jaren out

Schoolmeester Antoni Holtink Claeszoon is op 4 mei 1727 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Derkje Swartjans Hannesdochter.

Kind:

- Jannegien, gedoopt op 09-09-1731 te Hardenberg

Grendelman                  Hendrik, de man

Jenne, de vrouw

Janna en Albert, kinders onder de 10 jaren out

Hendrik Lijsen Janszoon is op 9 januari 1729 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Jannigje Bouwhuis Jansdochter. De Grendel was gelegen op de Mariënberg.

Kinderen:

- Janna, gedoopt op 20-02-1729 te Hardenberg

- Albert, gedoopt op 27-09-1744 te Hardenberg

Marrienberg                  Hendrik, de man

Harmtien, de vrouw

Gesien en Jennegien, kinders over de 10 jaren out

Jan, Gerrit en Marten, de dienstboden

Hendrik en Harmtien woonden op de Mariënberg.

Kinderen:

- Gesien, gedoopt op 16-03-1721 te Hardenberg

- Jennegien, doopdatum onbekend

De Mulder                    Reijnt, de man

Janna, de suster

Jan, de dienstbode

Molenaar Reijnsner Snel is op 17 november 1748 te Hardenberg in ondertrouw gegaan met Kunne Swartjans Hannesdochter uit Bergentheim. (Dus even na het houden van de telling). Reijnder woonde samen met zijn zuster Janna op de waterkorenmolen te Mariënberg.

De Weert                      Jan, de man

Jenne, de vrouw

Janna, kint over de 10 jaren out

Jan en Egbertien, kinders onder de 10 jaren out

Geert, de dienstbode

Jan van Beerze Egbertszoon was getrouwd met Jennigje Hendriks. De doopdata van de kinderen zijn onbekend. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig van de Goevrouwe te Beerze.

Is van mij Rotmeester van Bergenthem, en de onderscholte aldaar, vermogende en arme alle opgeschreven, sonder jemant wetentlijck afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent. Seijne Mollink.