De Buirschap Holthone en de Scheere

Namen van
de huijsen de man de vrouw kinders over de
10 jaren out
kinders onder de
10 jaren out
dienstboden,
knegten, meijden,
en koehoeders
in of
bijwoners
Veneman Gerrit Annegien Roelof en Gerrit Albert, Geert, Egbert en Aaltien
Haar Asse Fenne Gerrit en Fennegien Lambert, Mannes en Grietien
Bosman Jan en de vader Hendrik Judit Janna Hendrik, Jannes en een meijsien Clasina onder de 10 jaren
Courante Hannes Gese Geertien
Drenten   wed: Griete Fennegien, Hendrikien, Swaantien en Jan Jannes Hendrik en Jan
Kleijnjans Roelof Arntien
en sijn sone Berent Hendrickien Aaltien Jan en Hendrik
en moije Fenne
Bekmans Harmen Hille Albert en Gerrit Jan en Griete
Clumpers Hendrik Jennegien Jan en Gese en Jan een daghuirder
en soon Harmen Harmtien Jan, Harmen en Gerrit
Beltman Albert Hendrine Hermen Janna en Hendrik Willem en Else
Tabernacul Egbert Hendrickien Gerrit
en de moeder Swaantien Grietien en Swaantien
Blauwgeers Hendrik
en sone Roelof Roeloffien Hendrik en Fenne
Ravens Jan Aaltien Luicas, Albert, Hille en Grietien
op de Scheere Christiaan Hadewig een meijsien Geertien onder de 10 jaren out
Streuven   wed: Fenne Jennegien Grietien Peter, Derk en nog Derk en Swaantien
  en Geert den gemeenen koehoeder

Is van mij Rotmeester van Holthone, ende onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben, hebbe dese also getekent, Jan Bos.