De Bourschap Brught

(aanvullingen uit doop- en trouwboeken)

Namen van de
huijsen de man de vrouw kinders over de
10 jaren out
kinders onder de
10 jaren out
dienstboden,
knegten, meijden, schepers en koehoeders
in of
bijwoners
Rigterink Derk en sijn broer Albert Harmtien Hendrik, Gerrit en Jannegien
Hekmans   wed: Jennegien Harmen, Hendrik, Asse en Judit
Gerh: vde Marrienberg Maria Gese en Hendrickien een meijsien de cost gevende
Meijer Teunis Geertruid
Schepers Gerrit Geertien Fenne Hendrik, Jennegien en Aaltien
Stegeman Gerrit Eva Geertien Gerrit
Nijsink Harmen en sijn vader Hannes Marrie Hannes, Willem, Lubbe en Aaltien Maria
de Meijer
en
Egbert IJda Jan Annegien
  wed: Smooks Asselijna Jennegien
Meijerink Gerrit Janna Hendrik, Derkjan Hendrickien
Amsink Thijas Lubbe Hendrik
Huissies Gerrit Anne Jan, Jan en Janna
Hannink Jan en sijn Wibbe Teunis en Albertien Roelof
soon Hendrik Berentien
Jentink Harmen
en Derk Hendrickien Anne en Lambert Jan Hendrik en Hille
Dietert Geerts Else Hendrik
Olde Waterink Evert Wibbe Jan
Bocking   wed: Jenne Hermen en Jan
en de dogter Geertien wed: Geertien Jan Hendrickien
Waterink Jan en de
schoonsoon Hannes Anne Berentien Jan, Teunis en Albert Gerrit en Harmtien
en moije Geertien
Uelderink Gerrit Aaltien Willem en Fennegien Derk [Albert?], Gese en Egbertien
Holtman Gerrit Jenne Janna
Geertmans Harmen Trijne Gerrit en Jan Geertien
Venebrugge Berent
en sijn
Hendrika Hendrik Derk en Gerrit en Geertien
moeder Sophia Harmen
Venebrugge Derk Swaantien Gerrit en Aleijde   Trijne en Evert
De gemene koehoeder Hendrik

Is van mij Rotmeester van Brugt, en de onderscholte, aldaar, vermogende en arme, alle opgeschreven, sonder wetentlijk jemant afgelaten te hebben. Hebbe dese also getekent, Harmen Gertman.