Toen, op 25 april 1661: Predikant Joachim van Stegeren.

Deze fraai geschreven akte dateert van 25 april 1661 en betreft de benoeming van ds. Joachim van Stegeren tot predikant te Hardenberg. Het klooster Zwartewater, ten noorden van Hasselt in de buurschap De Velde en het Klooster gelegen, was in 1233 gesticht ter nagedachtenis aan de slag bij Ane in 1227. Krachtens schenkingen in het verleden, oefende de Ridderschap als bezitter van het Stift de collatie uit van de predikant te Hardenberg. Getranscribeerd lezen we:

“Gesien de presentatie uijt name vant Adelsse Stijfft Swarte Water, gedaen op de persone van Dominus Joachimus van Steigeren. Gesien mede drie Verscheijden Requesten uijt de name van Verscheijden Guetheeren van den Hardenberch over drie verscheijden personen overgelevert, soo is dit bij ons na ripe deliberatie alles overwogen sijnd en erkent en verclaert dat de præsentatie op de persone van Joachimus van Steigeren gevallen in weerde sal sijn ende ten effecte gebracht worden. Wordende deselve præsentatie bij ons geapprobeert ende van weerden verclaert, sullende den Rentmeister vant Swarte Water dese resolutie om de kerckenraert van den Hardenbarch en an de Classis van Zwolle worden bekent gemaeckt, ten eijnde Joachimus van Steijgeren na kercken ordere (nut) ten Eersten tot Prædikant beroepen ende bevesticht moge werden”.

Actum den 25 april 1661. R. van Haersolte, Jan van Isselmuden, R.(?) van Raesfelt.

Voor een overzicht van alle voorgangers (pastoors en predikanten) die, voor zover ons bekend, in onze regio zijn voorgegaan, verwijzen we graag naar onze website (het zijn er bijna 600 !):

Volg ons ook op https://www.facebook.com/historischeprojectenhardenberg/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.