Predikanten

 

Periode Naam Gemeente Bijzonderheden
1838 – 1842 Coldeweij, J.H. Hervormde gemeente Heemse Hij was kandidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Zuid-Holland toen hij werd beroepen in Heemse. Hij werd op 18 februari 1838 bevestigd. Volgde de theologische faculteit aan de Hogeschool te Leiden.
1843 – Bähler, C.D.L. Hervormde gemeente Heemse Werd beroepen uit de gemeente Aalst en aanvaardde op 9 juli 1843 zijn bediening te Heemse. Na een kortstondige ziekte overleed ds. Bähler op 17 augustus 1857 op de leeftijd van 51 jaar. Ds. Bähler, die in 1806 was geboren, was om zijn trouw aan de gereformeerde prediking een zeer gezocht prediker. Hij diende de navolgende gemeenten: Elspeet (1833), Oosterwolde (1837), Aalst (1840), Heemse (1843), IJlst (1844), Ede (1845), Op- en Neder-Andel (1851), Wemeldinge (1856) en Poortvliet (1857).