’t Wolleponds

Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 8 december 1818 een akte waaruit blijkt dat landbouwer Gerrit Reerink woonachtig was op het erfjen het Wolleponds onder de stad Hardenbergh (aktenr. 188, scan 32). Gerrit Reerink was op 5 maart 1812 te Hardenberg getrouwd met Klasina Visschers. Zij pachtten de katerstede van de burgerlijke gemeente Hardenberg.

Bij de aanvang van het kadaster werd ’t erfje Wolleponts geregistreerd op legger 49 van de kadastrale gemeente stad Hardenberg als sectie B-44 op ’t zogenaamde Oudeveen, en eigendom van de burgerlijke gemeente stad Hardenberg.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 49/36: Sectie B-44. Huis en erf. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg.

Tot de publieke verkoop van ’t Wollepond is door de gemeenteraad van Stad Hardenberg besloten in de vergadering van 24 mei 1852. De veiling had plaats op 21 juli en de goedkeuring van de provincie volgde op 29 juli.

Legger 397/14: Sectie B-44. Huis en erf. Eigendom van de gemeente Stad Hardenberg. In 1862 hermeting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862.

 

Legger 397/123: Nieuwe sectie B-357. In 1864 verkoop. Over op:

 

 

Legger 364/5: Sectie B-845. Huis, schuur en erf op ’t Oudeveen. Eigendom van Berend Rerink en echtgenote Jennegien Klinge. Zij zijn op 12 april 1861 getrouwd te stad Hardenberg. Berend overleed op 21 maart 1863, waarna Jennegien op 25 februari 1864 hertrouwde met Berend Stoeten uit Brucht. In 1892 boedelscheiding. Over op:
Legger 1416/3: Huisnr. C-43. Eigendom van Berend Stoeten en echtgenote Geesien Theusink. Het vruchtgebruik lag bij vader Jan Hendrik Stoeten, weduwnaar van Jennegien Klinge. Geesien Theusink overleed op 21 oktober 1893, waarna Berend op 9 maart 1894 hertrouwde met Jennegien Gerdinge uit Holtheme. In 1908 herbouw. Over op:
Legger 1416/6: Huis en erf. In 1909 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1909.

 

Legger 1416/7: Nieuwe sectie B-1445. Huis, schuur en erf. In 1911 vernieuwing. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1912.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

Legger 1416/9: Huisnr. C-105. In 1926 bijbouw. Over op:
Legger 1416/12: In 1941 boedelscheiding. Over op:
Legger 2923/4: Eigendom van Berend Stoeten c.s. In 1941 verkoop. Over op:
Legger 2950/1: Eigendom van Berend Jan Schuldink en echtgenote Janna Stoeten (dochter van Berend Stoeten en Geesien Theusink). Zij zijn op 28 april 1922 getrouwd te stad Hardenberg. In 1941 vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1941.


Legger 2950/2: Nieuwe sectie B-1676. Huis, schuur, wei- en bouwland. In 1954 stichting. Over op:
Legger 2950/4: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1960 stichting. Over op:
Legger 2950/6: In 1966 splitsing. In 1968 boedelscheiding. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1968.


Legger 3386/7: Nieuwe sectie B-1943. Huis, erf en schuur. Eigendom van Johan Ranter (geb. 06-04-1923) en echtgenote Berendina Lenters aan de Wielenweg 3.

Ter plekke is nu een Bed&Breakfast gevestigd: de Oude Linde.