Möllink

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erf Möllink te Sibculo geregistreerd in sectie G no. 295 op legger 233 ten name van voerman Evert van Munster te stad Hardenberg (en mede-eigenaren).

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Legger 233/47: Sectie G-295. Huis en erf. Eigendom van Evert van Munster te stad Hardenberg (en mede-eigenaren). 

Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 22 november 1832 met de eerste openbare veiling van ’t erve Meulen te Sibculo, hebbende eene behuizinge, schuur en schapeschot numero zeven, met gronden en wheeren (aktenr. 1027, scan 78). Hij deed dat op verzoek van Jan Herm Zweers Jasperszoon (koopman te stad Hardenberg), Evert van Munster (koopman te stad Hardenberg) en van Derk Zweers (wonend te stad Delden) als gezamenlijke eigenaren. Aan het einde van de veiling besloten de eigenaren de kavels niet te gunnen aan de hoogste bieders, vanwege de te lage biedingen.

Op 23 oktober 1838 werd een boedelinventaris geregistreerd van de nalatenschappen van Jasper Zweers en Lutgertje Meuleman, gelegen in Sibculo. Zij waren resp. overleden op 1 september 1808 en 27 oktober 1811 in stad Hardenberg. Daardoor was hun bezit vererfd op hun nazaten. Die nazaten wilden de boedel verdelen en daarvoor werd eerst alles ‘in kaart gebracht’ en getaxeerd (aktenr. 1317, scan 23). De nazaten waren: Jan Hermen Zweers Jasperszoon (wethouder te stad Hardenberg) en echtgenote Fenna Buschman, Evert van Munster (tapper te stad Hardenberg) en echtgenote Maria Zweers en Derk Zweers en echtgenote Berendina Willemina Sophia Meijling (logementhouders te stad Delden). Tot de boedel behoorde als eerste het erve Meulen (Möllink) in Sibculo, gewaardeerd op 2600 gulden. Het Meulen werd toebedeeld aan Evert van Munster en Maria Zweers.

Notaris Antoni van Riemsdijk registreerde op 1 november 1838 de overdracht van ’t erve Möllink of erve Meulen in Sibculo door tapper Evert van Munster en echtgenote Maria Zweers te stad Hardenberg. Voor 2600 gulden was Lambert Crull, koopman te Veldhausen, de nieuwe eigenaar geworden. Volgens de akte bestond ’t Meulen op dat moment uit deszelfs behuizinge, schuur en schapenschot, getekend numero zeven, met derzelver gronden en wheeren (huis en erf), ter grootte van acht roeden en tien ellen en bijbehorende landerijen (aktenr. 1320, scan 17).

Legger 517/8: Eigendom van Lambert Crull, koopman te Veldhausen (later eigendom van Hermannus Lambertus Crull, grondeigenaar te Venebrugge). Huisnr. D-15. In 1896 gedeeltelijke sloop. Over op:

Veldwerkkaart, anno 1896.

Legger 517/32: Huis en erf. In 1899 boedelscheiding. Over op:
Legger 5689/39: Eigendom van Hermannus Lambertus Crull, logementhouder te Venebrugge, en mede-eigenaren Anna Charlotte van Barneveld-van Riemsdijk te Dedemsvaart, Gerrit Willem van Riemsdijk, koopman te Hilversum, Gerrit Jacob Ernst Wilmers, veehouder te Nijeveen, en Willem de Ringh, fotograaf te Nijeveen. In 1907 verkoop. Over op:
Legger 6643/20: Eigendom van Stephanus van Riggelen, vervener te Vroomshoop. In 1908 verkoop. Over op:
Legger 4616/12: Eigendom van Berend Gritter, landbouwer te Sibculo. In 1910 verkoop. Over op:
Legger 6963/4: Eigendom van Geert Schipper, landbouwer te Sibculo. In 1916 sloop en stichting. Over op:
Legger 6963/16: Sectie G-295. Erf. 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922: de boerderij is afgebroken.