’t Lucas of Lukhuis

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 20 september 1828 een transportakte op verzoek van Engelbers Zweers, weduwnaar van Zwaante Tiebert, koopman te stad Hardenberg, en op verzoek van diens zoon Klaas Zweers, zonder speciaal beroep, eveneens te stad Hardenberg. Zij verklaarden samen, maar ook ieder voor zich, hun aandeel in de katerstede Lucas te Sibculo over te dragen aan Berend Venebrugge Carelszoon, koopman te Venebrugge. Het Lucas, huisnr. 10, werd op dat moment bewoond, gebruikt en bemeijerd door Gerrit Middag en echtgenote Gesina Harms (aktenr. 739, scan 69). Negen dagen later, op 29 september, werd eenzelfde akte verleden op verzoek van schipper Berend Zweers J.H.zn. en echtgenote Jennechien Zweers te stad Hardenberg, en schipper Hendrikus Goris en echtgenote Grietjen Zweers te stad Hardenberg, en dienstmeid Wibbegien Zweers te Zwolle en Klaas Zweers te stad Hardenberg, kinderen van koopman Engelbers Zweers, weduwnaar van Zwaane Tiebert te stad Hardenberg. Ook zij verklaarden hun aandeel in de katerstede Lucas te Sibculo over te dragen aan Berend Venebrugge (aktenr. 741, scan 63).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Lukhuis te Sibculo geregistreerd in sectie G no. 297 op legger 372 ten name van koopman Berend Venebrugge Carelszoon te Venebrugge.

 

 

Legger 372/41: Sectie G-297. Eigendom van Berend Venebrugge Carelszoon en echtgenote Hilligjen Wiegmink. Zij waren op 27 juni 1805 getrouwd te Hardenberg. Over op 372/81:
Legger 372/81: In 1856 sloop en verkoop. Over op:
Legger 1479/5: Erf. Eigendom van Hendrik en zoon Hermannes Nijeboer, landbouwers te Sibculo. Hendrik Nijeboer was op 12 december 1818 te Hardenberg getrouwd met Maria Mollen. Zij overleed op 16 december 1852 in Sibculo. Zoon Hermannes trouwde op 18 mei 1849 te Heemse met Jennigjen Geertman uit Lutten. In 1866 herbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1866.

 

Legger 1479/9: Sectie G-460. Huis en erf. Eigendom van Hermannus Nijeboer en Jennigjen Geertman en consorten. Huisnr. D-16. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 5131/7: Eigendom van Fredrik Boers en echtgenote Everdina Nijeboer. Zij waren op 29 december 1887 getrouwd te Heemse. Everdina was toen weduwe van Berend Boers die op 29 november 1886 was overleden. In 1919 herbouw. Over op:
Legger 5131/12: In 1922 herbouw, vereniging van percelen en redres. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922.

 

Legger 5131/13: Nieuwe sectie G-1500. Huis en bouwland. In 1928 stichting schuur. Over op:
Legger 5131/15: In 1930 boedelscheiding. Over op:
Legger 9766/5: Eigendom van Fredrika Boers, weduwe van Jan Harm Leemhuis. Zij waren op 5 september 1913 getrouwd te Heemse. Fredrika was een dochter van Frederik Boers en Everdina Nijeboer (zie register van overschrijving hypotheken, deel 760, nr. 55). In 1940 vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1940.

 

Legger 11046/1: Nieuwe sectie Sectie G-2025. Huis, schuren en bouwland. Eigendom van Fredrika Boers, weduwe van Jan Harm Leemhuis. In 1948 gedeeltelijk vernieuwd. In 1951 sloping en stichting. In 1962 stichting. In 1963 successie. Over op:
Legger 14061a/8: Eigendom van de broers Arend Jan en Frederik Leemhuis. In 1969 opgegaan in de ruilverkaveling.