Kelder

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erf Kelder te Sibculo geregistreerd in sectie G no. 306 op legger 373 ten name van koopman Berend Venebrugge op de Venebrugge (en mede-eigenaren).

Legger 373/65: Sectie G-306. Huis en erf. In 1849 verkoop. Over op:
Legger 930/1: Eigendom van Jolle Meinesz, landeigenaar te Oudega (en mede-eigenaren). In 1856 verkoop. Over op:
Legger 1403/1: Eigendom van Gerrit Jan Grobbe, landbouwer aan de Striepe. In 1862 verkoop. Over op:
Legger 2070/1: Eigendom van Godfried Salomonson, grondeigenaar te Almelo (zie register van overschrijving hypotheken, deel 165, nr. 53). In 1868 verkoop. Over op:
Legger 2757/1: Eigendom van Jan Kampman, landbouwer te Sibculo (en mede-eigenaar) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 208, nr. 74). In 1871 sloping. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1871.

Legger 2757/2: Nieuwe sectie G-654. Erf.