Hekgeerts

In een testament, gedateerd 23 maart 1792, werden Jan Lubberts Hekgeerts en huisvrouw Aaltjen Roelofs, benoemd tot universeel erfgenaam door hun ongetrouwde oom Albert Lambers, woonachtig op ’t klooster Sibculo.

Op 13 februari 1797 werd de akte van verkoop beschreven van het erve Hekgeerts te Sibculo. Jan Santman Derkszoon te Hardenberg had het verkocht aan Hermannus Crull.

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 20 september 1828 een transportakte op verzoek van Engelbers Zweers, weduwnaar van Zwaante Tiebert, koopman te stad Hardenberg, en op verzoek van diens zoon Klaas Zweers, zonder speciaal beroep, eveneens te stad Hardenberg. Zij verklaarden samen, maar ook ieder voor zich, hun aandeel in de katerstede Hekgeerts te Sibculo over te dragen aan Berend Venebrugge Carelszoon, koopman te Venebrugge. Het Hekgeerts, numero 8, werd op dat moment bewoond, gebruikt en bemeijerd door Jannes Bakhuis en echtgenote Janna Jans Kijkebeld (aktenr. 739, scan 69). Negen dagen later, op 29 september, werd eenzelfde akte verleden, op verzoek van schipper Berend Zweers J.H.zn. en echtgenote Jennechien Zweers te stad Hardenberg, en schipper Hendrikus Goris en echtgenote Grietjen Zweers te stad Hardenberg, en dienstmeid Wibbegien Zweers te Zwolle, eveneens kinderen van koopman Engelbers Zweers, weduwnaar van Zwaane Tiebert te stad Hardenberg. Ook zij verklaarden hun aandeel in de katerstede Hekgeerts te Sibculo over te dragen aan Berend Venebrugge (aktenr. 741, scan 63).

Dankzij een ‘droevig voorval’, beschreven in de Overijsselsche courant van 12 mei 1829, weten we wie er op dat moment de bewoners waren van ’t erve Hekgeerts:
Hardenbergh, den 7 mei. Gisteren avond omstreeks 11 uren brandde ter buurtschap Sibculo, Ambt Hardenbergh, de bouwmanswoning, schuur en schapeschot op het Erve Hekgeerts af, en verloren de bewoners Hendrik Mollen, vader van drie kinderen, benevens den hoogbejaarden vader Marten Mollen daarbij hun geheele lijfstoebehooren, inboedel, have en vee, mitsgaders allen leeftogt voor menschen en beesten; alleen wierden de schapen nog uit het schapenschot gered. Voor den brand, die op de deel moet ontstaan zijn, weet men geene bepaalde oorzaak op te geven, liggende de bewoners bij het ontstaan te bed en hebbende zelfs zoo weinig tijd gehad zich zelven uit de vlammen te redden dat de voornoemde H. Mollen door dezelve nog deerlijk is beschadigd geworden. De in hetzelve huis wonende, doch op surveillance zijnde commies Van Tongeren den brand ziende, spoedde zich te huiswaards, vond nog even tijd om de ongelukkige familie te wekken, doch verloor ook vast al het zijne door dit onheil, waarvan de schade op meer dan f. 1000,- word begroot en die door de ongelukkigen nimmer zonder ondersteuning hunner medemenschen zal worden te boven gekomen en waartoe ook de geringste gifte gaarne bij den burgemeester der gemeente zal worden ontvangen en aan de ongelukkigen ter hand gesteld, terwijl ook de gevers van derzelver ontvangst mede vervolgens op eene convenabele wijze zullen worden verwittigd. Zoo men verneemt heeft den eigenaar de verbrandde gebouwen tegen brandschade verwaarborgd gehad.

Hendrik Mollen was op 28 november 1821 te Heemse getrouwd met Berendine Meijer uit ’t Duitse Emlichheim. In 1823 was hun zoon Hermen geboren, in 1825 gevolgd door Diena en in 1828 door Hermannes. De ‘hoogbejaarde’ Marten Mollen – nog geen 65 jaar oud – was sinds eind 1821 weduwnaar.

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erf Hekgeerts te Sibculo geregistreerd in sectie G no. 337 op legger 372 ten name van koopman Berend Venebrugge Carelszoon te Venebrugge.

 

 

Op 1 februari 1833 verleed notaris Antoni van Riemsdijk een testament op verzoek van schaapherder Hendrik Meijer, woonachtig ten huize van landbouwer Hendrik Mollen op ’t erve Hekgeerts, huisnr. 8 te Sibculo (aktenr. 1029, scan 101).

Legger 372/44: Sectie G-337. Huis en erf. In 1856 verkoop. Over op:
Legger 1402/16: Eigendom van Gerrit Jan Grobbe, landbouwer aan de Striepe (en kinderen). Huis en erf. In 1858 verkoop.

 

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 16 juli 1858.

 

Over op:
Legger 1626/1: Eigendom van Johanna Santman, weduwe van Gerrit Crull, landeigenares te Uelsen (zie hulpregister no. 4, deel 15, nr. 3061). In 1867 vereniging van artikelen. Over op:
Legger 67/182: Eigendom van Hermannus Lambertus Crull en mede-eigenaren, logementhouder te Venebrugge. Klooster, huisnr. D-12 en D-13. Huis en erf met schaapskooi. In 1900 gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 67/303: Sectie G-337. Huis en erf. In 1907 verkoop. Over op:
Legger 4551/165: Eigendom van Albert Kleine Staarman en Johanna Maria Fakkert, winkeliers te Slagharen. In 1909 vernieuwing en gedeeltelijke sloop. Over op:
Legger 4551/222: Sectie G-337. Huis en erf. In 1910 verkoop. Over op:
Legger 6969/1: Eigendom van Hendrikus Hulst, arbeider te Beerzerveld (voor 1/2e deel) en van Jan Hendrik Kosters, arbeider te Beerzerveld (voor 1/2e deel) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 545, nr. 124). In 1910 sloop en splitsing. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910.

 

Legger 6969/4 en 5: Nieuwe secties G-1222 (huis) en G-1223 (huis en erf). In 1915 verkoop. Over op:
Legger 7518/3 en 4: Eigendom van Berend van Dijk, arbeider te Westerhaar (zie register van overschrijving hypotheken, deel 589, nr. 17). In 1916 verkoop. Over op:
Legger 7736/3 en 4: Eigendom van Jan de Groot, arbeider te Beerzerveld (zie register van overschrijving hypotheken, deel 603, nr. 83). In 1919 verkoop. Over op:
Legger 8104/3 en 4: Eigendom van Jan Willem Huisman, veenarbeider te Sibculo (zie register van overschrijving hypotheken, deel 628, nr. 82). In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8465/3 en 4: Eigendom van Hilbert Gerrits, veenarbeider te Sibculo. In 1933 sloop en stichting. Over op:
Legger 8465/5 en 6: Sectie G-1222 (erf) en G-1223 (huis, schuur en erf). In 1935 sloop, stichting en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1935.

 

Legger 8465/7: Nieuwe sectie G-1824. Huis en erf. In 1948 vereniging van percelen. Over op:
Legger 8465/8: Nieuwe sectie G-2170. Aan de weg van Sibculo naar Kloosterhaar. In 1950 stichting. Over op:
Legger 8465/9: Huis, noodwoning, schuur, bouwland. In 1964 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1964.

 

Legger 8465/10: Nieuwe sectie G-2651. Huis, schuur en bouwland. Eigendom van Jantje Korblet, weduwe van Hilbert Gerrits. Zij waren op 11 december 1914 getrouwd te Heemse. In 1969 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969.

 

Legger 8465/11: Nieuwe sectie G-2769. Huis, schuur en bouwland aan de Rondweg om Sibculo. In 1973 verkoop. Over op:
Legger 8465/12: Nieuwe sectie G-2819. Huis, schuur en bouwland. In 1982 boedelscheiding. Over op:
Legger 23442/1: Eigendom van Jantje Arentje Gerrits en echtgenote L. Kwakkel. Paterswal 1, Sibculo (voorheen Zanddijk 5).