de Wind

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erf De Wind te Sibculo geregistreerd in sectie G no. 324 op legger 224a ten name van koopman Hendrik Meinesz te Balk.

(Mogelijk voor 1832 bekend als ‘Doggers‘, sinds 1825 eigendom van Hendrik Meinesz te Balk).

Reeds in 1851 volgde afbraak, waarna het perceel werd geregistreerd als bouwland, sectie G-425.

Kadastrale hulpkaart, anno 1851.