de Vlegge

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd de katerstede de Vlegge niet met name genoemd. Toch staat het al ingetekend op de eerste kaarten, als sectie G-166a op legger 233 ten name van Evert van Munster te stad Hardenberg (en mede-eigenaren). 

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Notaris Antoni van Riemsdijk begon op 22 november 1832 met de eerste openbare veiling van de katersteede in de Vlegge te Sibculo, hebbende eene behuizinge met grond en wheere (aktenr. 1027, scan 78). Hij deed dat op verzoek van Jan Herm Zweers Jasperszoon (koopman te stad Hardenberg), Evert van Munster (koopman te stad Hardenberg) en van Derk Zweers (wonend te stad Delden) als gezamenlijke eigenaren. Aan het einde van de veiling besloten de eigenaren de kavels niet te gunnen aan de hoogste bieders, vanwege de te lage biedingen.

Op 23 oktober 1838 werd een boedelinventaris geregistreerd van de nalatenschappen van Jasper Zweers en Lutgertje Meuleman, gelegen in Sibculo. Zij waren resp. overleden op 1 september 1808 en 27 oktober 1811 in stad Hardenberg. Daardoor was hun bezit vererfd op hun nazaten. Die nazaten wilden de boedel verdelen en daarvoor werd eerst alles ‘in kaart gebracht’ en getaxeerd (aktenr. 1317, scan 23). De nazaten waren: Jan Hermen Zweers Jasperszoon (wethouder te stad Hardenberg) en echtgenote Fenna Buschman, Evert van Munster (tapper te stad Hardenberg) en echtgenote Maria Zweers en Derk Zweers en echtgenote Berendina Willemina Sophia Meijling (logementhouders te stad Delden). Tot de boedel behoorde als derde de katerstede de Vlegge in Sibculo, bestaande uit derzelver behuizinge met grond en wheere (huis en erf) ter grootte van vijf roeden en tien ellen (sectie G-166a), uit een daartoe gehorend en bijgelegen perceel bouwlanden overige landerijen. Het e.e.a. werd getaxeerd op 1240 gulden. De Vlegge werd toebedeeld aan Jan Herm Zweers Jasperszoon en echtgenote Fenna Buschman.