Slotman

Weduwe Hermina Slotman-Hakkers (1875-1964) voert een koppel kippen. Haar man Gerrit Slotman was al in 1950 overleden. De dia is van vóór 1959 want in dat jaar werd de boerderij onbewoonbaar verklaard en werd een nieuw woonhuis gebouwd. De oude woning deed daarna dienst als schuur (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

 

Legger 523/7: Sectie K-193. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Jan Slotman en echtgenote Geertjen Veldman. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 1345/6: Nieuwe sectie N-89. Huis en erf. Eigendom van Lucas Slotman en echtgenote Janna Odink. Zij zijn op 24 januari 1856 getrouwd te Heemse. In 1864 boedelscheiding. Over op:
Legger 2425/2: Lucas Slotman overleed op 4 april 1898. Janna Odink was al op 20 november 1893 overleden. Het huis vererfde op dochter Maria Slotman en zoon Gerrit Slotman. In 1933 boedelscheiding. Over op:
Legger 10123/2: Eigendom van Gerrit Slotman en echtgenote Hermina Hakkers. Zij zijn op 30 mei 1896 getrouwd te Heemse. Huisnr. O-4 te Rheezerveen. In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 11996/4: Sectie N-89. Huis en erf. Eigendom van Jan Slotman en echtgenote Aaltje Amsink. Zij zijn op 3 juni 1932 getrouwd te Heemse. In 1951 vereniging van percelen. Over op:

 

Legger 11996/8: Nieuwe sectie N-1741. Huis, bouw- en weiland. In 1959 stichting nieuwe woning en verandering van bestemming. Over op:
Legger 11996/9: In 1965 stichting. Over op:
Legger 11996/10: In 1969 verkoop. Over op:
Legger 15500/1: Sectie N-1741. Huis, schuren, bouwland en weiland. Eigendom van de Maatschap Landbouwbedrijf Slotman (Herman en Albertus Slotman). Het recht van bewoning en gebruik lag bij Jan Slotman en echtgenote Aaltje Amsink. In 1970 stichting. Over op:
Legger 15500/2: In 1979 ontbinding maatschap. Over op:
Legger 19146/1: Sectie N-1741. Huis, schuren, erf, bouw- en weiland. Eigendom van Albertus Slotman en Maria van Roon. In 1981 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 19146/3: Nieuwe sectie N-2142. Huis, tuin, schuren, erf en grasland. In 1984 veiling. Over op:
Legger 20635/2: Eigendom van G. Odink en F. Knippe aan de Rheezerveenseweg 35.