Veurink

 

Deze kleurendia van ds. E.J. Loor toont het houten noodgebouwtje van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Heemse. Het stond nabij de kruising van de Ommerweg en Lentersdijk. Het kerkje is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gebouwd op een perceel grond van de familie Veurink. Zij hadden daarvoor gratis grond afgestaan. Aan het einde van de jaren ’50 raakte het gebouwtje buiten gebruik en vervolgens stond het jarenlang leeg. In 1963 werd het aangekocht door de fam. Veurink. Na een interne verbouwing kon het in gebruik genomen worden als woonhuis. In het erachter gelegen gebouwtje werden nog tot het midden van de jaren ’70 vergaderingen van de mannen-, vrouwen- en jongelingenverenigingen gehouden. Daarna werd ook dat deel verbouwd tot woonruimte, benodigd door gezinsuitbreiding. Net na de eeuwwisseling is het oude gebouw afgebroken en vervangen door nieuwbouw.