Lentersdijk 13

 

Seine Aufderhaar met zijn vrouw Johanna Kelder voor hun keuterboerderijtje aan de Lentersdijk, tegenwoordig met huisnummer 13. Naast boer was hij grondwerker bij de Nederlandsche Heidemij. Tussen Seine en Johanna staat hun zoon Derk, de enige die voelde voor het boerenvak. Hij stierf in december 1958 op 24-jarige leeftijd, kort na het maken van deze dia. In 1975 werd het pand verkocht. Seine was getrouwd in 1929 en had in datzelfde jaar de boerderij laten bouwen op twee bunder grond, die hoofdzakelijk bestond uit heide.

 

 

Legger 8885/1: Eigendom van Jan Lenters, landbouwer te Rheezerveen en consort Jan Aufderhaar. Sectie K-1654. Bouwland en heide. In 1924 stichting. Over op:
Legger 8885/2: Sectie K-1654. Huis, bouwland, grasland en heide. In 1924 overboeking. Over op:
Legger 8998/1: Eigendom van Jan Aufderhaar, landbouwer te Rheezerveen. Sectie K-1654. Twee huizen, bouwland en heide. In 1926 overboeking. Over op:
Legger 9135/2: Eigendom van Seine Aufderhaar, landbouwer te Rheezerveen. Sectie K-1654. Twee huizen, bouwland en heide. In 1926 verkoop en stichting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1926.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1930.

 

Legger 9020/1: Eigendom van Seine Aufderhaar. Sectie K-2096. Huis, bouw- en weiland. In 1932 ontginning. Over op:
Legger 9020/3: In 1937 stichting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1938.

 

Legger 9020/4: Twee huizen, bouwland, weiland en heide. In 1938 verkoop en stichting. Over op:
Legger 9020/5: Nieuwe sectie K-2217. Huis, bouwland en heide. In 1947 verkoop deel van perceel. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1947.

 

Legger 9020/6: Nieuwe sectie K-2295. Huis, bouw- en weiland. In 1948 ontginning. Over op:
Legger 9020/7: Huis, gras, bouwland en heide. In 1950 gedeeltelijke vernieuwing en stichting.

 

Veldwerkkaart, anno 1962.

 

Legger 9020/10: Eigendom van Seine Aufderhaar. Sectie K-2377. Huis, schuren en grasland. In 1975 splitsing en in 1976 publieke verkoop. Over op:
Legger 17278/4: Eigendom van J.H.G. Baetsen, beeldend kunstenaar. Sectie K-2694. Huis, atelier, schuur en grasland. In 1981 verkoop. Over op:
Legger 22852/1: Eigendom van ir. J.J. Stapel. In 1982 verkoop. Over op:
Legger 25751/1: Eigendom van echtpaar Kuprecht-Koenders. Lentersdijk 13. Sectie K-2694 (later sectie K-2936).