het Achterveld

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het Achterveld geregistreerd als sectie K-239 op legger 121 ten name van landbouwer Gerrit Hakkers en echtgenote Jantien Vleems.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

Notaris Van der Muelen te Hardenberg verleed op 12 november 1853 een testamentaire akte op verzoek van landbouwer Gerrit Hakkers te Rheezerveen. Hij vermaakte het erfje het Achterveld, gelegen te Rheeserveen, aan zijn zoon Hendrik Jan Hakkers. Het erfje bestond uit een huis en erf, bouw- en hooiland en veengrond, tezamen groot vier bunders, vijfentachtig roeden en tien ellen. Deze waren kadastraal bekend in sectie K nummers 239, 240, 234, 235, 236 en 872.

Kadastrale geschiedenis
Legger 121/7: Sectie K-239. Huis en erf. Eigendom van Gerrit Hakkers. Vervolgens ging de eigendom door vererving over op zoon Hendrik Jan Hakkers en echtgenote Aaltien Moeke. Zij waren op 29 april 1852 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. O-37. Huis en erf met schuren. Hendrik Jan Hakkers overleed op 26 augustus 1861 te Rheezerveen. Daarna hertrouwde zijn weduwe Aaltien Moeke op 21 juli 1865 te Heemse met Hendrik Jan Nijman. In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 6936/7: Eigendom van Hendrik Jan Nijman junior en echtgenote Jennigjen Veurink (en consorten). Zij zijn op 12 juni 1896 getrouwd te Heemse. In 1923 successie. Over op:
Legger 6047/8: Eigendom van Hendrik Jan Nijman senior en consorten. In 1938 boedelscheiding. Over op:
Legger 10806/6: Eigendom van Hendrik Jan Nijman junior en echtgenote Lubbigje Hofsink. In 1943 vereniging. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1943 (sectie K-2270).

Legger 10806/11: Nieuwe sectie K-2270. Huis, schuur, bouw- en weiland. In 1947 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10806/16: Huis, schuren, bouw- en weiland en heide. In 1966 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1966 (Sectie K-2418).

Legger 10806/17: Nieuwe sectie K-2418. Huis en erf. In 1966 splitsing. Over op:
Legger 10806/18: In 1967 verkoop. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967 (sectie K-2558).

Legger 14726/2: Nieuwe sectie K-2558. Huis en erf. Eigendom van koopman Bernardus van der Poel te Hengelo. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 17247/1: Eigendom van tandarts drs. S.L.J. Wouters te ‘s-Gravenmoer. In 1982 verkoop. Over op:
Legger 23276/1: Eigendom van tuinder H.J.C. Bonarius te Santpoort. Huis en erf aan de Lentersdijk 10.