’t Meisters

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd ’t Meisters, gelegen aan de Rheezerbrink, geregistreerd in sectie K no. 580a op legger 86a ten name van schoolmeester Egbert Dunnewind.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832

 

Legger 86a/3: Sectie K-580a. Huis en erf. Eigendom van landbouwer en schoolmeester Egbert Dunnewind. In 1846 over op:
Legger 775/1: Eigendom van Berend Sneuink (Snoeijink), landbouwer te Radewijk. In 1847 over op:
Legger 839/1: Eigendom van Jan Evertsz. Stoeten. Hij trouwde op 30 augustus 1851 te Heemse met Swaantje Scholte, afkomstig uit Duits Wilsum. Huis, erf, schuur en stookhut. Huisnr. G-16. In 1877 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

Legger 3751/1: Nieuwe sectie K-1562. Huis, schuur, erf en stookhut. Eigendom van Jan Evertsz. Stoeten en mede-eigenaar de marke van Rheeze.

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

In 1903 successie. Over op:
Legger 839/77: Eigendom van weduwe Swaantje Stoeten-Scholte en kinderen. Huisnr. G-16. In 1907 successie. Over op:
Legger 6665/51: Eigendom van Evert Jan Stoeten, weduwnaar van Geesjen Nijhuis (en kinderen). Zij waren op 6 mei 1887 getrouwd in Heemse. In 1909 sloop. Over op:

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1909.

 

Legger 6665/63: Huis, schuur en erf. In 1915 sloop en vernieuwing. Over op:
Legger 6665/77: Huis, schuren en erf. In 1922 boedelscheiding. Over op:

 

Jan Stoeten (bijgenaamd Meisters-Jaan) (1889-1962) met z’n kleinzoon Jan (geb. 1958) (Fotograaf: ds. E.J. Loor te Heemse).

Legger 8733/40: Eigendom van Jan Stoeten en echtgenote Hendrikje Schuldink. Zij zijn op 21 juni 1918 getrouwd in Heemse. In 1925 vereniging. Over op:
Legger 8733/64: Sectie K-1562. Huisnr. G-16. In 1931 verbouw en stichting. Over op:
Legger 8733/72: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd en sloping. Over op:
Legger 8733/94: In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 8733/96: In 1957 stichting. Over op:
Legger 8733/97: In 1958 verkoop. Over op:
Legger 13089/17: Eigendom van Evert Jan Stoeten (geb. 10-01-1928). Hij was op 20 mei 1954 te Hardenberg getrouwd met Lubbegien Snijders. In 1967 vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1967.

 

Legger 13089/32: Nieuwe sectie K-2540. Huis, schuren, tuin, bouw- en grasland. In 1967 bijbouw. Over op:
Legger 13089/33: In 1968 splitsing. Over op:
Legger 13089/34: In 1970 verkoop enz. Over op:
Legger 13089/37: Nieuwe sectie K-2591. In ruilverkaveling. Over op:
Legger 22760/1: Nieuwe sectie AE-122. Rheezerweg 62.