’t Peerebooms of Eikenknuppel

Notaris Antoni van Riemsdijk hield op 11 maart 1828 een openbare verkoop op verzoek van Jan Hendrik Breman en echtgenote Berendina Warmelink, landbouwers te Brucht. Die dag vond in hun naam de eerste veiling plaats van de katerstede ’t Peerebooms, liggende in de buurtschap Rheeze voor aan de zogenaamde Rheezerkampen, ten westen van en aan de Rheezermarsch, zijnde thans in gebruik bij Hermen Kok, landbouwer aldaar, en bestaande uit deszelfs behuizinge no. 7, mitsgaders nagenoeg een bunder en tweeënveertig vierkante Nederlandsche roeden gaarden- en zaaijland, genaamd den Kamp. Het perceel (de enige kavel) werd ingezet door Hermannus Bolks, tapper te Brucht, voor 850 gulden. Een week later, op 18 maart, vond de definitieve veiling plaats. Echter er werd niet hoger ‘gemijnd’ en kennelijk was ’t geboden bedrag (door Hermannus Bolks) onvoldoende, want de verkopers besloten de kavel niet te gunnen. De katerstede bleef in handen van het echtpaar Breman (aktenr. 699, scan 193).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd het erve Eikenknuppel, gelegen op de Rheezerkamp, geregistreerd in sectie K no. 715 op legger 41 ten name van landbouwer Jan Hendrik Breman. De (voormalige) boerderij is nu geadresseerd aan de Marsweg 1.

 

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.