Zweers

Foto, gemaakt door ds. E.J. Loor te Heemse.

 

De oude – inmiddels afgebroken – boerderij van de familie Zweers aan de Radewijkerweg. In 1858 werd de boerderij gebouwd in opdracht van Derk Meijer en Johanna Veldsink, nadat zij uit een boedelscheiding dit gedeelte van het oude erve Bosman in eigendom hadden gekregen. Ruim een eeuw werd die boerderij door hun nazaten bewoond, totdat het pand bouwvallig werd. Aan de overzijde van de straat werd toen een nieuwe woning gebouwd en de oude boerderij werd daarna een tijd gebruikt als schuur.

 

 

Kadastrale geschiedenis

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1858.

 

Legger 1598/2: Sectie D-267. Bouwland. Eigendom van Derk Meijer en Johanna Veldsink. Zij zijn op 3 mei 1842 getrouwd te Gramsbergen. In 1861 stichting woonhuis. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, d.d. 26 september 1861.

Legger 1598/6: Nieuwe sectie D-720. Huis en erf. In 1865 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 1598/7: Huisnr. I-14. Johanna Meijer-Veldsink overleed op 13 januari 1880 te Radewijk, waarna successie. Over op:
Legger 2012/12: Sectie D-720. Eigendom van Derk Meijer en consorten. Huis, erf en schuur. Huisnr. I-14. In 1881 boedelscheiding. Over op:
Legger 4195/8: Huisnr. I-14. Eigendom van Berendina Johanna Meijer en echtgenoot Berend Zweers. Zij zijn op 16 februari 1877 getrouwd in Heemse. Vruchtgebruiker: Dirk Meijer. In 1890 successie. Over op:
Legger 4812/9: Eigendom van Berend Zweers. Sectie D-720. Huis, schuur en erf. Huisnr. I-14. In 1910 bijbouw en stichting. Over op:
Legger 4812/19: In 1911 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1911.

Legger 4812/20: Nieuwe sectie D-1368. Huis, schuur, erf en weiland. In 1916 gedeeltelijke vernieuwing en aanbouw. 
Legger 4812/23: In 1921 boedelscheiding. Over op:
Legger 8499/13: Eigendom van Derk Zweers Berendszoon en echtgenote Siena Altena. Zij zijn op 11 mei 1917 getrouwd te Heemse. Huisnr. I-143. Sectie D-1368. Huis, schuur, erf en weiland. In 1928 stichting. Over op:
Legger 8499/17: Huis, schuren, erf en weiland. In 1934 redres en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

 

Legger 8499/20: Nieuwe sectie D-1519. Huis, schuren, erf en weiland. In 1942 splitsing en vereniging. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1942.

 

Legger 11267/1: Eigendom van Derk Zweers Berendszoon en consorten. Sectie D-1571. In 1948 verkoop. Over op:
Legger 8499/22: In 1951 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 8499/23: Sectie D-1571. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1955 verkoop. Over op:
Legger 12703/5: Sectie D-1571. Huis, schuren, bouw- en weiland. Eigendom van Berend Zweers en Aaltje Reefmann. In 1962 bouw nieuwe woning aan de overzijde van de Radewijkerweg. In 1969 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 12703/10: Nieuwe sectie D-1940. Huis, schuur- en bouwland. Opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20070/3: Sectie Y-561, later Y-811. Eigendom van Berend Zweers en Aaltje Reefmann, landbouwers te Radewijkerweg 44.