Grobben-Geese

Legger 1906/34 en 35: Eigendom van Hermina Everdina Tiebert, weduwe van Gerrit Zwijze te Loozen. Sectie D-1018 en D-1019, heide en dennenbosch. In 1898 verkoop en stichting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1881.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1898.

 

Legger 5596/3: Nieuwe sectie D-1163. Huis, schuur en erf. Eigendom van Herman van Houselt, bakker te Radewijk. Hij trouwde op 25 mei 1900 te Heemse met Hendrikje Wilhelmina Frederika Hutten. In 1900 stichting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1901.

 

Legger 5596/7: Huis, smederij en erf. In 1901 herbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1906.

 

Legger 5596/8: Nieuwe sectie D-1287. Huis, smederij, erf en bouwland.

In het Salland’s Volksblad van 17 maart 1916 werd onderstaande advertentie geplaatst: 
Notaris Zwamborn is voornemens woensdag 29 maart bij Ter Voorde te Radewijk te doen inzetten: voor den heer G. Reins: een perceel bouwland en heide, afkomstig van de erven Rigterink, groot 3.10.80 ha., zeer geschikt voor een kleine boerenplaats, en voor den heer Van Houselt: een huis waarin smederij, staande in een welvarende buurtschap met bouwland, groot 67.30 are, gunstig gelegen naast of tegenover het vorige, waarmede het een goed geheel uitmaakt, een best perceel groenland, thans in gebruik met het vorige perceel, groot 1.40.40 ha, belend H. Kieft en H.J. Derks. 

In 1916 verkoop. Over op:
Legger 7745/2: Sectie D-1287. Huis, smederij en bouwland. Eigendom van Gerrit Grobbe en Geesje Hankamp te Radewijk I-102. In 1927 verval vrijdom. Over op:
Legger 7745/3: In 1928 stichting. Over op:
Legger 7745/4: Huis, schuren en bouwland. Gerrit Grobbe stierf op 7 april 1930 te Radewijk, op 70-jarige leeftijd. Op 7 november 1936 heeft Gerhard Nijman dit huis onderhands gekocht van de weduwe Grobbe die vervolgens verhuisde naar stad Hardenberg. Over op:
Legger 10498/2: Sectie D-1287. Eigendom van de ongehuwde Gerhard Nijman (geb. 14-02-1890) (later van broer Hendrik Jan Nijman en echtgenote Janna Amsink). Huis, schuren en bouwland. In 1943 verkoop. Over op:
Legger 11332/2: Eigendom van Derk Jan Nijman (geb. 08-02-1911) en echtgenote Hendrikje Hamberg. In 1952 stichting en verandering van bestemming. Over op:
Legger 11332/3: In 1956 ruiling. Over op:

 

 

Legger 10202/4: Sectie D-1287. Eigendom van Willem Ekkelenkamp. Huis, schuren en bouwland. In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 10202/7: In 1958 bouw werkplaats. Sectie D-1287. Huis, schuur, werkplaats en bouwland. In 1960 vereniging. Over op:
Legger 10202/8: Nieuwe sectie D-1650. Huis, werkplaats, schuur, erf en bouwland. Over op:

 

 

Legger 16979: Eigendom van Hendrik Ekkelenkamp en Annigje Mepschen (voor 1/5e), Geertruida Alberdina Ekkelenkamp en Albert Jan Langius (voor 1/5e), Albert Ekkelenkamp en Jantje Nijman (voor 1/5e), Jan Harm Ekkelenkamp en Zwaantje Kruithof (voor 1/5e) en Lubbigje Ekkelenkamp en Herman Steen (voor 1/5e). In 1974 boedelscheiding. Over op:
Legger 16982: Eigendom van Albert Ekkelenkamp en Jantje Nijman. Sectie D-1640. Huis, werkplaats, erf.
Legger 20997: Eigendom van Albert Ekkelenkamp en Jantje Nijman. Sectie Y-48. Huis, werkplaats, cultuurland en erf.