Eggengoor

De dubbele woning, aan deze zijde bewoond door de fam. Eggengoor.
 

Legger 4052/1: Sectie D-305. Heide. Eigendom van Roelof Eggengoor en echtgenote Jennigjen Beenen. Zij zijn op 22 augustus 1873 getrouwd in Heemse. In 1881 stichting woonhuis. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1881.

 

Legger 4052/3: Nieuwe sectie D-997. Huis. Jennigjen Beenen overleed op 24 juni 1883, waarna Roelof op 4 april 1884 te Heemse hertrouwde met Henderkien Eggengoor. Zij overleed al op 22-jarige leeftijd, op 19 juni 1886. Daarop hertrouwde Roelof voor de derde keer, en wel op 18 april 1889 te Heemse met Gerridina Jans. In 1889 verval vrijdom. Over op:
Legger 4052/5: In 1891 verval vrijdom. Over op:
Legger 4052/8: In 1899 verval vrijdom. Over op:
Legger 4052/11: Huis en schuur. In 1910 bijbouw. Over op:
Legger 4052/13: In 1911 bijbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1911.

 

Legger 4052/14: Nieuwe sectie D-1365. Huis en bouwland. In 1924 stichting. Over op:
Legger 4052/16: In 1928 verbouw. Over op:
Legger 4052/17: In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 4939/10: Sectie D-1365. Huis, kookhuis en bouwland. Eigendom van Roelof Eggengoor en Gerridina Jans. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 9868/7: Eigendom van Evert Jan Eggengoor. Het recht van eigendom en bewoning lag bij zijn ouders Roelof Eggengoor en Gerridina Jans. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9903/7: Eigendom van Evert Jan Eggengoor en echtgenote Hendrika Johanna Timmer. Zij zijn op 5 mei 1933 getrouwd te Heemse. In 1934 redres. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

 

Legger 9903/9: Nieuwe sectie D-1498. Huis, kookhuis en bouwland. In 1938 verklaring. Over op:
Legger 10734/6: Eigendom van Evert Jan Eggengoor en echtgenote Hendrika Johanna Timmer. Zij zijn op 5 mei 1933 getrouwd te Heemse. Huisnr. I-104. In 1939 bouw schuur. In 1953 huisnr. I-125. In 1954 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10734/9: In 1963 splitsing enz. Over op:

 

De dubbele woning, aan deze zijde bewoond door de fam. Hagedoorn.

 

Legger 10734/10: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1965 over op:
Legger 14143/1: Eigendom van de Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht en van Evert Jan Eggengoor Rzn. In 1971 wijzigde het huisnummer in Westeindigerdijk 16. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20762/1: Nieuwe sectie Y-56. Huis, schuur en tuin. Eigendom van Willem Hagedoorn en Gerritdina Jantina Timmer. In 1983 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 20762/2: Nieuwe sectie Y-690. Huis, tuin, erf, schuur en kasje aan de Westeindigerdijk 16.