Eggengoor

De dubbele woning, aan deze zijde bewoond door de fam. Eggengoor.

Legger 4052/1: Sectie D-305. Heide. Eigendom van Roelof Eggengoor en echtgenote Jennigjen Beenen. Zij zijn op 22 augustus 1873 getrouwd in Heemse.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 17 mei 1880 een hypotheekakte op verzoek van landbouwer Roelof Eggengoor te Radewijk. Deze verklaarde 450 gulden te hebben geleend van landbouwer Jan Valkman te Gramsbergen. Als onderpand voor ’t geleende bedrag en de daarover verschuldigde rente verklaarde hij een recht van hypotheek te vestigen op een perceel heidegrond in het Radewijkerveld, sectie D-305, groot een hectare, twee aren en dertig centiaren met het op dit perceel gestichte of nog te stichtene gebouw, hetwelk nog van geen kadastraal nummer is voorzien (aktenr. 1735, scan 221).

In 1881 stichting woonhuis. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1881.

Legger 4052/3: Nieuwe sectie D-997. Huis. Jennigjen Beenen overleed op 24 juni 1883, waarna Roelof op 4 april 1884 te Heemse hertrouwde met Henderkien Eggengoor. Zij overleed al op 22-jarige leeftijd, op 19 juni 1886. Daarop hertrouwde Roelof voor de derde keer, en wel op 18 april 1889 te Heemse met Gerridina Jans. In 1889 verval vrijdom. Over op:
Legger 4052/5: In 1891 verval vrijdom. Over op:
Legger 4052/8: In 1899 verval vrijdom. Over op:
Legger 4052/11: Huis en schuur. In 1910 bijbouw. Over op:
Legger 4052/13: In 1911 bijbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1911.

Legger 4052/14: Nieuwe sectie D-1365. Huis en bouwland. In 1924 stichting. Over op:
Legger 4052/16: In 1928 verbouw. Over op:
Legger 4052/17: In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 4939/10: Sectie D-1365. Huis, kookhuis en bouwland. Eigendom van Roelof Eggengoor en Gerridina Jans. In 1931 verkoop. Over op:
Legger 9868/7: Eigendom van Evert Jan Eggengoor. Het recht van eigendom en bewoning lag bij zijn ouders Roelof Eggengoor en Gerridina Jans. In 1931 boedelscheiding. Over op:
Legger 9903/7: Eigendom van Evert Jan Eggengoor en echtgenote Hendrika Johanna Timmer. Zij zijn op 5 mei 1933 getrouwd te Heemse. In 1934 redres. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

Legger 9903/9: Nieuwe sectie D-1498. Huis, kookhuis en bouwland. In 1938 verklaring. Over op:
Legger 10734/6: Eigendom van Evert Jan Eggengoor en echtgenote Hendrika Johanna Timmer. Zij zijn op 5 mei 1933 getrouwd te Heemse. Huisnr. I-104. In 1939 bouw schuur. In 1953 huisnr. I-125. In 1954 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 10734/9: In 1963 splitsing enz. Over op:

De dubbele woning, aan deze zijde bewoond door de fam. Hagedoorn.

Legger 10734/10: Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1965 over op:
Legger 14143/1: Eigendom van de Stichting Beheer Landbouwgronden te Utrecht en van Evert Jan Eggengoor Rzn. In 1971 wijzigde het huisnummer in Westeindigerdijk 16. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20762/1: Nieuwe sectie Y-56. Huis, schuur en tuin. Eigendom van Willem Hagedoorn en Gerritdina Jantina Timmer. In 1983 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 20762/2: Nieuwe sectie Y-690. Huis, tuin, erf, schuur en kasje aan de Westeindigerdijk 16.