Veltman

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van burgemeester Lucas Hoenderken, bewoond en gepacht door landbouwer Jan Willem Maatman. Jan Willem was op 21 mei 1824 te Stad Hardenberg getrouwd met Aaltjen Veldman.

De boerderij staat op legger 53a onder stad Hardenberg sectie B no. 14.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 53a/1: Sectie B-14. Huis en erf in de Volle Huren. In 1862 hermeting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862.

 

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

 

Legger 53a/2: Nieuwe sectie B-321. Eigendom van Lucas Hoenderken. Huis en erf. Recht van opstal: Hermannes Schepers en echtgenote Hendrikjen Maatman. Zij waren op 13 november 1852 getrouwd te Heemse. Huisnr. C-34. In 1899 verkoop. Over op:
Legger 1551/5: Eigendom van Jan Schepers en echtgenote Geertruida Nijman. Zij waren op 28 augustus 1885 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1899 redres en vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1899.

 

Legger 1551/13: Nieuwe sectie B-1348. Huis, schuur en weiland in ‘de Boterhoek’. In 1910 stichting. Over op:
Legger 1551/15: Huis, schuren en weiland. In 1921 successie. Over op:
Legger 1669/22: Eigendom van Jan Schepers, weduwnaar van Geertruida Nijman. In 1929 herbouw. Over op:
Legger 1669/24: In 1930 sloop en herbouw. Over op:
Legger 1669/25: Huis, schuur en weiland. In 1932 bekrachtiging testament en afg. legaat. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932.

 

Legger 2161/19: Eigendom van Zwaantje Schepers en echtgenoot Gerrit Kelder. Zij waren op 30 mei 1913 getrouwd te Stad Hardenberg. In 1942 splitsing en vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1942.

 

Legger 3015/1: Eigendom van Gerrit Kelder. Nieuwe sectie B-1723. Huis, schuur en bouwland. In 1958 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969.

 

Legger 3507/1: Eigendom van Hermannus Hendrik Kelder. Huis, schuur en bouwland aan de Toeslagweg 5.