de Toeslag

Tussen 1771 en 1785 bewoonde het echtpaar Evert Jansz van der Velde en Grietje Lucassen Toeslag de katerstede de Toeslag, zoals blijkt uit verschillende inschrijvingen in het doopregister van Hardenberg. 

Van 1795 tot 1798 werd de Toeslag bewoond door Jan Jansz Klinge en Hermine Gerrits Seinen. Jan was de eerst bekende schoolmeester van Radewijk. Uit het doopboek van de kerk in Hardenberg blijkt namelijk dat op in die periode drie kinderen werden gedoopt die allen waren geboren ‘op den Toeslag’ onder Radewijk-Hardenberg. In 1799 had het gezin de Toeslag kennelijk verlaten, want in dat jaar werd hun volgende kind gedoopt en daarbij staat aangetekend dat men woonde op Takmans, ook in Radewijk.

In 1806 werd de Toeslag bewoond door Gerrit Wunnink en Aaltje Braakman. Zij lieten op de 2e februari van dat jaar namelijk hun dochtertje Elsjen dopen.

In 1811 was ‘den Toeslag aan de beeke bij Radewijk’ eigendom van Lucas Hoenderken. Een jaar later werd het erf bewoon door Jan Hendrik Ekkelenkamp. Hij was afkomstig uit Den Ham en op 8 december 1805 getrouwd met Gesina Bosman van ’t gelijknamige erf in Radewijk.

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 staat het erve vermeld als eigendom van landbouwer Jan Jonkhans te Duits Wielen. De boerderij staat op legger 64 onder stad Hardenberg sectie B no. 18.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 64/3: Sectie B-18. Huis en erf in ‘de Volle Vuren’. In 1837 over op:
Legger 236/3: Eigendom van Harmannus Raben en echtgenote Geesjen Veldsink. Zij waren op 12 juni 1833 getrouwd in Uelsen. Geesjen was geboren op ’t erve Veldsink in Heemse. Zij overleed op 42-jarige leeftijd, op 16 juni 1845. Harmannus hertrouwde op 23 juli 1846 met haar vijf jaar jongere zusje Jennigjen Veldsink. In 1860 verkoop. Over op:
Legger 481/3: Eigendom van Harmannus Raben en Jennigjen Veldsink (zie register van overschrijving hypotheken, deel 149, nr. 47). In 1862 hermeting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1862.

 

Fragment van kadastraal minuutplan, anno 1880.

 

Legger 481/4: Nieuwe sectie B-324. Huis en erf. Huisnr. C-36. Hermannus Raben overleed op 27 mei 1881 en zijn vrouw op 11 oktober 1887, waarna de eigendom van de katerstede verviel aan zoon Gerrit Jan Raben en echtgenote Alberta Reinders enerzijds en dochter Gesina Raben en echtgenoot Albert Leemgraven anderzijds. De laatsten woonden op de katerstede ’t Leemgraam’n in Radewijk. In 1914 bijbouw. Over op:
Legger 481/11: In 1926 boedelscheiding. Over op:
Legger 2488/1: Eigendom van Jan Veltink Hzn. te Baalder en Jan Timmerman te Loozen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 717, nr. 140). In 1928 sloop en herbouw. Over op:
Legger 2488/6: Huis, schuur en erf. In 1942 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1942.

 

Legger 2488/8: Nieuwe sectie B-1726. Huis, schuur, bouw- en weiland in ‘de Boterhoek’. In 1951 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1951.

 

Legger 2488/10: Nieuwe sectie B-1738. In 1964 verkoop. Over op:
Legger 3794/3: Eigendom van Hendrik Veltink (geb. 19-09-1911), landbouwer te Baalder. In 1969 gedeeltelijke verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1969.

Legger 3794/6: Nieuwe sectie B-2011. In 1972 splitsing. Over op:

Legger 20890/1: Nieuwe kadastrale gemeente Ambt Hardenberg, sectie Y-496. Eigendom van R.F. Jansonius te Amstelveen, gesitueerd aan de Toeslagweg 3.