Rundervoort

De Rundervoorts stonden in Radewijk bekend om hun traditionele wijze van werken. De koeien stonden ’s winters in een grupstal, zoals overal, maar de mest uit deze grup werd binnen in de potstal opgeslagen. Deze lag achter de grup, dus in het voorjaar lag de koeienmest hoog tegen de muur opgestapeld. Als er ’s winters een koe moest kalven stond men op de mest van deze potstal het kalfje van de koe te trekken. Een paar buren die bij de bevalling van een koe hielpen, zijn eens in de zachte koeienmest beland toen het kalfje plotseling van de koe gleed.

 

Boerderij Rundervoort (Fotograaf: J. Woertel, Radewijk, anno 1990).

 

Bij de werkzaamheden op het land werkte men ook volgens eeuwenoude tradities. Het graan werd met de zeis gemaaid en later nog met de boerenwagens binnengehaald. Na het oogsten werd het stoppelland met de rieve (een grove hark) na-geharkt zodat er niets verloren ging. Na de graanoogst werd door Rundervoort op het land spurrie gezaaid. Dit werd in de herfst als groenvoer aan de koeien gevoerd. De meeste Radewijker boeren hadden de spurrie al lang vervangen door knollen of nog later door bladkool. Spurrie was een goed gewas, maar erg gevoelig voor vorst. In tegenstelling tot de graanoogst hadden ze voor het grasmaaien en hooien al paardenwerktuigen aangeschaft. Het melken van de koeien werd bij Rundervoort door een machine gedaan. Dus niet in alle werkzaamheden bleef men de oude gewoonten trouw. Dat deze familie de burenplichten en alle andere ongeschreven regels in de buurtschap hoog in het vaandel had staan, kan men zich voorstellen. Ieder jaar werd door Berend Jan een almanak gekocht; altijd goed voor de weersvoorspelling en allerlei wetenswaardigheden. De marktdagen stonden er ook in; voor hem als trouw marktbezoeker van groot belang. Er was altijd wel iets te verhandelen en hij bleef zo goed op de hoogte van de prijzen. Als er een koe verkocht of gekocht moest worden, was de veemarkt in Zwolle de aangewezen plaats. De veewagens waren meestal voorzien van een dubbele cabine, maar als deze al vol waren met andere handelaren, nam Rundervoort genoegen met een plekje achterin de wagen, tussen het vee. Dat zijn kleren er bij aankomst in Zwolle nogal verfomfaaid uitzagen, nam hij op de koop toe…

 

Berend Jan Rundervoort (1881-1974) (Fotograaf: J. Woertel, Radewijk).

 

(Fotograaf: J. Woertel, Radewijk)

 

(Fotograaf: J. Woertel, Radewijk)

 

Wanneer Berend Jan en zijn vrouw Berendine op visite gingen, waren ze er om half acht en vertrokken ze stipt om tien uur. Dan was het beddegoanstied, want ze waren ’s morgens al voor dag en dauw uit de veren. Zonen Gerrit en Hendrik Jan hebben de tradities nog enkele jaren voortgezet. Er werd enigszins gemoderniseerd, maar het bedrijf bleek te klein. Gerrit is op die plek blijven wonen als rustend landbouwer, tot aan de verkoop in 1990 (bron: Het Boek van Roke, 1999).

 

Kadastrale geschiedenis

Legger 4964/7: Sectie D-652. Heide. Eigendom van Egbert Beenen Roelofszoon en echtgenote Berendina Beenen. In 1905 stichting boerderijtje en ontginning. Over op:

 

De muurankers op de voorgevel ‘bewijzen’ ook het bouwjaar 1905 (Fotograaf: J. Woertel, Radewijk, anno 1990).

 

 

Legger 4964/8: In 1913 verkoop. Over op:
Legger 7309/1: Sectie D-652. Huis, bouwland en heide in ’t Radewijkerveld. Eigendom van Berend Jan Rundervoort en echtgenote Johanna Haandrikman. Zij zijn op 22 november 1907 getrouwd te Gramsbergen. In 1914 ontginning. Over op:

 

 

Legger 7309/4: Nieuwe sectie D-1406. Huis, bouw- en weiland. Johanna Haandrikman overleed op 36-jarige leeftijd, op 27 april 1921. Vervolgens hertrouwde Berend Jan op 25 januari 1923 te Heemse met Berendina Johanna Scholtmann. In 1924 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7309/6: In 1926 herbouw. Over op:
Legger 7309/7: In 1934 redres en vereniging. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1934.

 

Legger 7309/8: Nieuwe sectie D-1510. Huis, schuren en weiland. In 1935 verval van vrijdom en verbouw stookhok. Over op:
Legger 7309/9: In 1940 verval van vrijdom. Over op:
Legger 7309/10: In 1953 verbouw woning. In 1955 verklaring. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1955.

 

Legger 7309/11: Nieuwe sectie D-1618. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1958 verbouw schuur. Over op:
Legger 7309/12: Over op:
Legger 15462/1: Eigendom van Berend Jan Rundervoort en Berendina Johanna Scholtmann. Berend Jan overleed op 22 juli 1974. Berendina Johanna Scholtmann stierf op 1 augustus 1979. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 19615/1: Nieuwe sectie Y-113. Cultuurland, boerderij en erf. Eigendom van Berendina Johanna Scholtmann, weduwe van Berend Jan Rundervoort (en kinderen). In 1980 splitsing. Over op:
Legger 19615/5: Nieuwe sectie Y-643. Huis, erf, schuren en grasland. In 1981 boedelscheiding. Over op:
Legger 22122/1: Eigendom van Gerrit Rundervoort (geb. 26-07-1910) aan de Radewijkerweg 16.