Kampherbeek

 

De gemeente Ambt Hardenberg verleende in 1931 een vergunning aan Jan Kampherbeek voor de bouw van deze boerderij op het kadastraal perceel sectie D-1468.

Kadastrale geschiedenis

Legger 3160/1: Sectie D-648. Heide in ’t Radewijkerveld. Eigendom van molenaar, bakker en winkelier Hendrik Jan Kampherbeek en echtgenote Albertje Smits. Zij zijn op 10 februari 1870 getrouwd te Heemse. In 1879 stichting en ontginning. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1879. De nieuwe boerderij van Kampherbeek is in kaart gebracht.

 

Legger 3160/4: Nieuwe sectie D-985. Huis, schuren en erf. In 1887 stichting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1887.

 

Legger 3160/11: In 1888 vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1888.

 

Legger 3160/13: Nieuwe sectie D-1117. Huis, schuren en erf. Albertje Kampherbeek-Smits overleed op 7 januari 1889 te Radewijk, waarna Hendrik Jan Kampherbeek op 27 november 1889 te Heemse hertrouwde met Gebbigje Kiers. In 1897 verval vrijdom. Over op:
Legger 3160/22: In 1898 stichting, vereniging en bijbouw. 

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1898.

 

Legger 3160/23: Nieuwe sectie D-1172. Huis, schuur, kookhuis en bouwland. In 1905 boedelscheiding. Over op:
Legger 4875/12: Eigendom van Hendrik Jan Kampherbeek en echtgenote Gebbigje Kiers. Zij zijn op 27 november 1889 getrouwd te Heemse. In 1909 verval vrijdom. Over op:
Legger 4875/14: Huis, schuur, kookhuis en bouwland. In 1923 herbouw en stichting. Over op:
Legger 4875/18: In 1930 verbouw.

Op 18 oktober 1931 brandde de boerderij af, zoals blijkt uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van maandag 19 oktober:

 

 

Legger 4875/19: Sectie D-1172. Huis, schuren en erf. In 1932 sloop en herbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1934. De nieuwe boerderij herrees op dezelfde locatie, maar een kwartslag ‘gedraaid’ (met de voorgevel naar de weg).

 

Legger 4875/20: Sectie D-1172. Huis, schuren en erf. In 1934 redres en vereniging. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1934.

 

Legger 4875/21: Nieuwe sectie D-1512. Huis, schuren, bouw- en weiland en tuin in ’t Radewijkerveld. Eigendom van Gebbigje Kiers, weduwe van Hendrik Jan Kampherbeek (voor de helft) en van stiefzoon Jan Kampherbeek en echtgenote Hendrikje Buiting (de andere helft). In 1940 successie. Over op:
Legger 11020/1: Eigendom van landbouwer Jan Kampherbeek. In 1949 successie. Over op:
Legger 11913/13: Eigendom van bakker Hendrik Jan Kampherbeek en consorten. In 1950 boedelscheiding. Over op:
Legger 11950/12: Eigendom van Lambert Kampherbeek en echtgenote Hendrikje Bruggeman. Zij zijn op 31 mei 1935 getrouwd te Heemse. In 1950 vereniging van percelen. Over op:

 

 

Legger 11950/14: Nieuwe sectie D-1609. In 1961 bijbouw. Over op:
Legger 11950/18: In 1967 verval vrijdom. Over op:
Legger 11950/22: In 1970 verbouw. Over op:
Legger 11950/23: In 1973 verkoop. Over op:
Legger 16535/1: Sectie D-1609. Huis, schuren, heide, bouwland en weiland aan de Radewijkerweg. Eigendom van Jan Kampherbeek en echtgenote Sina Frederika Grobbe. Zij zijn op 27 november 1959 getrouwd in Hardenberg. Het recht van gebruik en bewoning lag bij Lambert Kampherbeek en Hendrikje Bruggeman. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20923/2: Nieuwe sectie Y-758. Huis, erf, schuren, tuin en grasland.