Derks

Legger 284/10: Sectie D-44. Heide. Eigendom van de marke Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Bij de markeverdeling in 1858 werd dit deel toebedeeld aan:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1861.

 

Legger 1944/4: Sectie D-361. Huis en erf in ’t Radewijkerveld. Huisnr. I-50. Eigendom van Gerrit Jan Derks en echtgenote Geesjen Veltman e(n consorten). Zij zijn op 20 november 1840 getrouwd te Gramsbergen. In 1864 expiratie vrijdom.

Op 4 april 1871 registreerde notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van Gerrit Jan Derks. Hij verklaarde daarin 600 gulden schuldig te zijn aan de diaconie van Gramsbergen. Als onderpand stelde hij zijn woonhuis op het perceel sectie D-361, met omliggende landerijen (toegang 122, inv.nr. 1586, akte 28).

Legger 1944/7: In 1884 boedelscheiding.
Legger 4441/4: Eigendom van Gerrit Jan Derks, weduwnaar van Geesjen Veltman. In 1891 successie. Over op:
Legger 4989/4: Eigendom van Hendrik Jan Derks en echtgenote Gerritdina Wilps. Zij zijn op 28 januari 1898 getrouwd te Heemse. In 1900 bijbouw en splitsing. Over op:
Legger 4989/8: In 1901 verbouw. Over op:
Legger 4989/9: In 1914 verkoop. Over op:
Legger 7490/4: Sectie D-361. Huis en erf. Eigendom van Hendrik Jan Derks. Huisnr. I-8. In 1938 verkoop. Over op:
Legger 10691/4: Eigendom van Aaltje Kortman, huishoudster te Radewijk. In 1944 verklaring no. 237. Over op:
Legger 11403/4: Eigendom van Gerrit Jan Veldsink Hermanneszn. In 1947 sloping. Over op:
Legger 11403/8: Sectie D-361. Erf. In 1950 vereniging percelen en sloping. Over op:
Legger 11403/11: Nieuwe sectie D-1608. Bouwland en weiland…