Von Eije

Bij de aanvang van het kadaster in 1832 was deze locatie nog onbebouwd en stond het bekend als heideveld in de zgn. ‘Volle Uren’ (eigenlijk: volle hueren). Pas in 1876 zou ter plaatsen het eerste boerderijtje worden gesticht.

Legger 687/12: Sectie B-561. Heide. Eigendom van Hendrik Jan van der Velde en echtgenote Frederike Veurink. Zij zijn op 3 mei 1873 getrouwd te stad Hardenberg. In 1876 stichting woonhuis. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1876.

 

Legger 687/22: Sectie B-1083. Huis en erf in de Volle Uren. In 1878 verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

Legger 1085/2: Sectie B-1083. Huis en erf. Eigendom van Evert Wesselink en echtgenote Evertjen Snijders. Zij zijn op 13 mei 1881 getrouwd te stad Hardenberg. In 1898 verkoop. Over op:
Legger 1514/6: Sectie B-1083. Huis en erf. Eigendom van Jan Matheus Hutten en echtgenote Johanna Sauvagerd. Zij zijn op 20 november 1896 getrouwd te stad Hardenberg. In 1900 verkoop. Over op:
Legger 1588/1: Sectie B-560. Bouwland en heide. Eigendom van landbouwer en kleermaker Vester Arnold von Eije en echtgenote Jenne Bakhuis. Zij zijn op 28 maart 1883 getrouwd te Laar. In 1901 stichting nieuwe boerderij. Over op legger 1588/4.
Legger 1588/2: Sectie B-1083. Huis en erf. In 1901 sloop woning en wijziging in bouwland. Op het naastgelegen perceel sectie B-560 was een nieuwe woning gerealiseerd.

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1901. De oude woning op B-1083 is gesloopt. Op B-1396 heeft Von Eije een nieuw woonhuis laten bouwen.

 

Legger 1588/4: Nieuwe sectie B-1396. Huis en schuur. In 1907 expiratie vrijdom. Over op:
Legger 1588/9: In 1909 verval vrijdom. Over op:
Legger 1588/10: In 1928 stichting. Over op:
Legger 1588/16: In 1940 verkoop. Over op:
Legger 2521/6: Eigendom van Bernhard von Eije (geb. 11-01-1897) en echtgenote Geertje Hofsink. Zij zijn op 15 oktober 1920 getrouwd te stad Hardenberg. In 1950 sloping en bouw kapberg. Over op:
Legger 2521/9: In 1955 verbouw woning met bedrijfsruimte. Over op:
Legger 2521/10: In 1957 vereniging en verbouw. Over op:
Legger 2521/12: Nieuwe sectie B-1827. Huis, schuren, erf en weiland. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 20409/1: Nieuwe sectie Y-414. Weiland, boerderij en erf. In 1982 over op:
Legger 23431/2: Sectie Y-955. Huis, schuren, tuin, erf en grasland. Eigendom van Vester Arnold von Eye (geb. 17-02-1921) en echtgenote Jennegien Kampferbeck.