Keienweg 21

Legger 428/416: Sectie M-549. Bouwland. In 1937 stichting. Over op:
Legger 428/477: Sectie M-549. Twee huizen en bouwland. In 1938 redres. Over op:
Legger 428/487: Sectie M-549. Drie huizen, schuur en bouwland in de Westerslagen. Eigendom van de gemeente Ambt Hardenberg. In 1939 verkoop, redres en stichting. Over op:

Kadastrale hulpkaart, juli 1939 (sectie M-3523).

Legger 10688/1: Nieuwe sectie M-3523. Huis en bouwland in ’t zgn. Weekeveld. Eigendom van landarbeider/bouwvakarbeider Wolter Bos (geb. 17-12-1905) en echtgenote Trijntje Doldersum. Zij zijn op 26 januari 1945 getrouwd te Hardenberg. In 1947 verval van vrijdom. Over op:
Legger 10688/5: Sectie M-3523. Huis, bouw- en grasland. In 1968 verval van vrijdom. In 1968 wijzigde het adres Lutten Q-106 in Keienweg 21. Over op:
Legger 10688/6: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale veldwerkkaart, 20 maart 1968 (sectie U-435). Huisnr. Q-106

Legger 10688/8: Nieuwe sectie U-435. Huis en tuin aan de Keienweg 21. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 21951/1: Eigendom van metselaar G. Mulder.