Hutten

Op de oudste kadastrale kaart van 1832 is ’t Hutten gesitueerd op ’t zgn. ‘Loo’ en eigendom van landbouwer Gerrit Hutten. Het erf is geregistreerd op legger nr. 170 in sectie H nr. 32. Het verdwenen erf was gesitueerd ten noorden van de Oude Vaart, aan de huidige Mölinksweg.