Eikenoord

gemeentelijk monument
Prentbriefkaart van Villa Eikenoord, ca. 1910.

Villa Eikenoord werd in 1869 gebouwd door Carel Piek. Deze in Zuid-Holland geboren vervener had veel bezittingen in de gemeente Ambt Hardenberg. Als vervener en econoom was hij een vooraanstaand man, wat tot uiting kwam in de bouw en vormgeving van de villa. Zo was hij gemeenteraadslid en statenlid, later zelfs gedeputeerde, in het provinciaal bestuur. Carel woonde in Eikenoord met zijn tweede vrouw Johanna Charlotte Wilhelmina Pluygers.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 6 december 1889.
Salland’s Volksblad, 3 oktober 1903. Bij de veiling hield Piek de villa aan zich, vanwege een te laag bod…
Salland’s Volksblad, 8 april 1904.

In 1904 vertrok hij met zijn gezin naar Den Haag. Vanaf dat moment verhuurde hij de villa aan Jan Prins van Wijngaarden, directeur van een baggermaatschappij die zich bezighield met de kanalisatie van de Vecht.

Salland’s Volksblad, 13 januari 1905.
Salland’s Volksblad, 4 juni 1915.
Nieuwsblad van het Noorden, 11 juni 1915.

In 1915, na het vertrek van de familie Prins van Wijngaarden, werd Eikenoord door Carel Piek verkocht aan Johan Gerhard Meijer uit Apeldoorn. Die droeg het pand op zijn beurt over aan Aris Pieter Willem Kraan, de gemeentesecretaris van Hoogkerk.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 4 augustus 1917.
Nieuwsblad van het Noorden, 9 augustus 1917.

In 1918 werd de villa gekocht door Eppo Mulder, de directeur van de aardappelmeelfabriek in Lutten. Hijzelf woonde in de villa Cederoord en daarom verhuurde hij Eikenoord.

Villa Eikenoord, anno 2007 (Fotograaf: E. Wolbink, Hardenberg).

In 1921 verkocht Mulder de woning aan de gemeente Ambt Hardenberg. De prijs bedroeg 7500 gulden. Het pand werd vervolgens door de gemeente verhuurd aan de gemeentelijke geneesheren. De eerste dokter die Eikenoord bewoonde was Daniel Jacobus Griffijn. Hij betaalde voor Eikenoord een huursom van 816 gulden per jaar. Hij bewoonde de villa tot 1930 en maakte daarna plaats voor zijn opvolger, dokter Hendrik Adriaan Cysouw en diens vrouw. Dit uit Maastricht afkomstige echtpaar bewoonde de gemeentewoning slechts korte tijd, want nog geen jaar later verdronk de jonge arts in de Krimvaart als gevolg van een ernstig auto-ongeluk.

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 19 april 1930.

Daarna werd dokter Willem Frederik Karel (Frits) Gouwe benoemd tot gemeentegeneesheer. Hij was in 1898 geboren in Middelburg en getrouwd met Johanna Vermeulen. Na in diverse standplaatsen te hebben vertoefd, zelfs in Nederlands Indiƫ, vestigde hij zich in 1931 als arts in Lutten.

In 1936 verkocht de gemeente de villa, op zijn verzoek, aan dokter Gouwe voor 5000 gulden. Dit was een erg lage prijs, omdat de woning in een zwaar verwaarloosde toestand verkeerde. Dokter Gouwe was een uiterst kundig en veelzijdig man. Zo hield hij zich bezig met kruiden, mineralen en gezond voedsel en was hij actief op archeologisch en historisch gebied. In de Tweede Wereldoorlog voorkwam hij veel tewerkstellingen door t.b.c.-verklaringen te verstrekken. De oorlog eiste veel van hem: zijn zoon werd gefusilleerd en zelf werd hij gevangen gezet in een concentratiekamp. Hij stierf in 1962 en werd begraven op het kerkhof in Lutten.

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw was in de villa een afkickcentrum voor drugsverslaafden gevestigd. De stichting Srefidensie huurde het pand via een makelaar in Amsterdam. Wegens overlast in de buurt werden de werkzaamheden van de stichting al snel stopgezet. Daarna heeft de villa onderdak geboden aan een kunstschilder, een slager en een kurkhandel. Vervolgens was de villa het eigendom van tandarts Erwin van Soolingen.

Kadastrale geschiedenis
Legger 2905/54: 
Legger 2905/112: Sectie L-383. Huis, broeikas en tuin. Huisnr. P-39. Eigendom van …. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 7641/4: Eigendom van Johan Gerhard Meijer te Apeldoorn. In 1916 verkoop. Over op:
Legger 7718/4: Eigendom van Aris Pieter Willem Kraan, gemeentesecretaris van Hoogkerk. In 1917 verkoop. Over op:
Legger 5930/31: Eigendom van Eppo Mulder, directeur der fabriek De Baanbreker. In 1921 verbouw en splitsing. Over op:
Legger 5930/36:  In 1922 verkoop, vereniging en bijbouw en sloop. Over op:
Legger 428/332: Sectie L-4003. Huis, schuur en tuin. In 1936 verkoop. Over op:
Legger 10493/1: Eigendom van arts Willem Frederik Karel Gouwe. In 1949 stichting. Over op:
Legger 10493/3: In 1964 openbare verkoop. Over op:
Legger 14082/1: Eigendom van de N.V. Hemo, gevestigd te Kampen. In 1969 verkoop. Over op:
Legger 15420/1: Eigendom van slager Gerrit Wildeboer. In 1971 ruilverkaveling. Over op:
Legger 15420/2: Nieuwe sectie V-225. Huis, erf en bosgrond. In 1977 verkoop. Over op:
Legger 18437/1: Eigendom van de Onroerend Goed Maatschappij Noord-Oost Nederland BV, gevestigd te Dedemsvaart. In 1978 verkoop. Over op:
Legger 18715/1: In 1979 vereniging van percelen. Over op:
Legger 18715/3: Nieuwe sectie V-721. Huis, tuin en bos. Eigendom van aannemer W. Deutekom en N.J. Bakker.
Legger 24921/1: Sectie V-721. Huis, bedrijfsruimte en erf. Eigendom van S. & R. Lutten BV.