Dijkstra, Ten Kate & Jaspers, Lägers & Oostenbrink

Legger 5612/9: Sectie L-1909. Erf. Eigendom van Aleida Catharina van der Vecht en Catharina Aleida van der Vecht, winkeliersters te Lutten aan de Dedemsvaart. In 1906 stichting. Over op:

 

Salland’s Volksblad, 19 januari 1906.

 

Roelof Dijkstra uit Dedemsvaart was gehuwd met Jansje Michel. Hij was rijwielhersteller. Hij bleef aanvankelijk in Dedemsvaart wonen tot hij zich in 1910 vestigde in Lutten, aan de huidige Dedemsvaartseweg-Noord 34. Enkele jaren later breidde Roelof de activiteiten uit door ook stoomfietsen en motoren te gaan verkopen, gevolgd door de verkoop en reparatie van automobielen.

Legger 5612/10: Sectie L-1909. Schuur en tuin. In 1907 stichting rijwielwerkplaats. Over op:
Legger 5612/11: Sectie L-1909. Werkplaats en erf. In 1908 verkoop. Over op:

 

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1908. Sectie L-3422.

 

Legger 6811/1: Sectie L-3422. Werkplaats en weiland. Eigendom van Roelof Dijkstra, rijwielhandelaar te Avereest (later te Lutten aan de Dedemsvaart). In 1910 stichting. Over op:

 

Kopie van een prentbriefkaart van de eerste rijwielreparatie-inrichting van Roelof Dijkstra te Lutten aan de Dedemsvaart, ca. 1911.

 

Legger 6811/2: Sectie L-3422. Huis, schuurtje en werkplaats. In 1911 bijbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1911. De oude rijwielwerkplaats is vergroot en ten westen ervan is een nieuw woon-/winkelhuis verrezen.

 

Legger 6811/3: In 1915 werd de oude werkplaats vervangen door complete nieuwbouw over 2 bouwlagen

 

De rijwielen- en motorhandel van Roelof Dijkstra.

 

 

Legger 6811/4: Sectie L-3422. Huis, schuurtje, werkplaats en erf. In 1921 verkoop. Over op:
Legger 8569/1: Eigendom van monteur Derk ten Cate te Lutten (voor de helft) en van bankwerker Johannes Jaspers uit Delft (de andere helft).

 

Sallan’d’s Volksblad, 27 april 1923

 

 

Op 17 november 1925 vond de eindveiling plaats van een groote werkplaats met 2 verdiepingen aan de Dedemsvaart en tramlijn te Lutten, waarin sedert jaren een drukke rijwiel-, motor- en automobielzaak was uitgeoefend. Het betrof de garage van Ten Cate & Jaspers te Lutten. De veiling vond plaats in het Jachthuis onder leiding van notaris Zwamborn. De hoogste bieders waren de heren H. Oostenbrink A.A.zn. uit Heemse en J. Lägers uit Coevorden. Voor f. 9600,- werden zij eigenaar van het perceel. Een maand later al berichtten de nieuwe eigenaren dat ze van start gegaan waren in hun ‘Eerste klas Reparatie-Inrichting’, gericht op de verkoop en het onderhoud van rijwielen en motoren.

In 1925 verkoop. Over op: 
Legger 4918/92: Eigendom van bakker en winkelier Albertus Antoni Oostenbrink te Heemse. In 1935 verkoop. Over op:
Legger 10325/1: Sectie L-3422. Huis, schuren, werkplaats en erf. Eigendom van garagehouder Jan Gottlieb Lägers en echtgenote Knelske van Huis. In 1956 aanbouw. Over op:
Legger 10325/2: In 1958 verkoop. Over op:
Legger 13021/1: Eigendom van Willem Jan Lägers en Rensje Wilmina Dozeman. In 1958 stichting. Over op:
Legger 13021/2: Twee huizen, schuren, werkplaats en erf. In 1964 wijzigde het adres Lutten aan de Dedemsvaart P-23 in Dedemsvaartseweg-Noord 34. In 1969 bijbouw. Over op:
Legger 13021/3: Twee huizen, schuren, werkplaats, benzinestation en erf. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13021/4: Nieuwe sectie V-221. Twee huizen, garage, benzinestation c.s. In 1982 verkoop. Over op:
Legger 21923/2: Sectie V-788. Huis, winkel en schuur. Eigendom van H. Sloots, L. van Solinge en M.C. Franssen.