Scholten of ‘magazijn De Vlijt’

De winkel in galanterieën en kruidenierswaren van Anton Scholten aan de huidige Dedemsvaartseweg-Noord 112 (Fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg).

De winkel werd rond 1921 geopend door Johannes Antonius (Anton) Scholten en echtgenote Engelina Margaretha Paagman. Anton overleed enkele maanden nadat de winkel was heropend door zijn neef Jan.

In het midden de winkel van Scholten (Fotograaf: P. van Grieken, Hardenberg).
Agrarisch nieuwsblad, 15 mei 1941.

Het Noord-Oosten van 22 september 1965 meldde:
Lutten. Een florissante zaak kwam op hoger plan. De mooie fleurige zaak van Scholten te Lutten is nu omgetoverd tot een nog veel fraaier zelfbedieningsbedrijf. De opening daarvan had dinsdag plaats. De moeder van de heer Jan Scholten mocht die openingsdaad verrichten. Burgemeester en mevrouw Slot toonden ook hun belangstelling voor deze nieuwe zaak, die het daar vlak bij de grote provinciale weg zo uitnemend doet. Het is een kostelijke zaak geworden. Levensmiddelen, textiel, galanterie enz. enz., en dat alles op basis van zelfbediening.

Dezelfde krant schreef nog geen twee maanden later, op 19 november:
Lutten. De heer Anton Scholten werd zaterdagmorgen, toen hij in een auto wilde stappen, plotseling onwel en was meteen overleden. Een hartverlamming maakte een einde aan zijn leven. Hij werd maar 68 jaar. De heer Scholten was in ons dorpsleven een opmerkelijke figuur. Een veertig jaar geleden stichtte hij hier een levensmiddelenbedrijf dat hij tot grote bloei bracht en nogal vlot uitbreidde met een afdeling textiel, galanterieën en een geheel afzonderlijke afdeling drogisterij. Hij is meerder jaren geleden begonnen met het winkelbedrijf over te doen aan zijn neef, de heer Jans Scholten, die op zijn beurt de zaak geheel uitbreidde en moderniseerde, zodat de overledene ook daarvan ’n flinke vooruitgang heeft mogen zien. Enkele jaren geleden verkocht hij ook de drogisterij, die door de heer Zanting tot een afzonderlijk bloeiende zaak werd opgevoerd. Om bezigheden te houden bleef de heer Scholten zich echter bemoeien met de verkoop van drogisterijartikelen waarbij het per auto zijn klanten bewerkte op de hem eigen joviale manier. Hij had toen een bungalow betrokken naast ’t Jachthuis. Daarvan heeft hij samen met zijn vrouw slechts kort mogen genieten. Een jaar geleden is mevrouw Scholten overleden. De heer Scholten had zich de laatste dagen wat minder fit gevoeld.

Kadastrale geschiedenis
Legger 8138/3: Sectie M-2595. Tuin. Eigendom van Roelofje Horstra, weduwe van Jacob Middendorp.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1905. Het perceel tuingrond, sectie M-2595, is nog onbebouwd.

 

In 1920 stichting. Over op:
Legger 8138/6: Sectie M-2595. Huis en tuin. In 1921 stichting woon-/winkelhuis. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1921. Het perceel M-2595 is bebouwd en is gewijzigd in nieuwe sectie M-3010.


Legger 8138/7: Nieuwe sectie M-3010. Huis, bouw- en weiland. In 1922 verkoop, splitsing van perceel en stichting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1922.


Legger 8517/1: Nieuwe sectie M-3056. Huis en erf. Eigendom van drogist Johannes Antonius Scholten (geb. 10-01-1897). In 1923 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1924. Aan de westzijde is het woon-winkelhuis uitgebreid met een aanbouw.


Legger 8517/2: In 1930 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1932.


Legger 8517/3: In 1937 bouw woonkamer aan woon-/winkelhuis. Over op:
Legger 8517/4: In 1943 inwendige verbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1947.


Legger 8517/5: In 1964 splitsing. Over op legger 8517/7 en legger 12870/3.
Legger 8517/7: In 1965 verkoop deel van perceel. Over op legger 8517/9.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1965. Het perceel sectie M-3056 is gesplitst in tweeën: sectie M-4118 en M-4119.


Legger 8517/9: Nieuwe sectie M-4119. Huis, schuur en tuin. In 1965 verbouw. Over op legger 8517/10.
Legger 8517/10: In 1967 verkoop. Over op legger 14935/1.
Legger 12870/3: Sectie M-4118. Winkel, erf en huis. Eigendom van winkelier Johannes Wilhelmus Scholten (geb. 25-03-1924) en echtgenote Anna Helena Thole. In 1966 bijbouw. Over op legger 12870/4.
Legger 12870/4: Winkel. In 1970 opbouw. Over op legger 12870/7.
Legger 12870/7: Winkel en erf. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op legger 12870/9.
Legger 12870/9: Nieuwe sectie U-63. Winkel, tuin en opslagplaats.
Legger 14935/1: Sectie M-4119. Huis, winkel, schuur en erf. Eigendom van drogist Geert Zanting (geb. 26-07-1926).
Legger 14935/2: Huis, winkel, schuren en erf. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 14935/3: Sectie U-62. Huis, winkel, schuur en tuin.