De Jonge

Legger 1097/1: Sectie B-1856. Veengrond. Eigendom van landbouwer Gerrit Schuurhuis te Holten en grondeigenaar Adriaan van Wijngaarden te Wijhe. In 1861 verkoop en stichting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1861.

 

Legger 1888/1: Sectie B-3943. Huis en erf op ’t Collendoornerveen. Eigendom van Gerrit Schuurhuis, aannemer van publieke werken te Hattem. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 1888/6: Sectie B-4224. Huis en erf. Huisnrs. M-172 en M-173. In 1878 over op:

 

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

Legger 1888/9: In 1881 verkoop. Over op:
Legger 4050/4: Eigendom van Jan Berends Zwiers. In 1882 verkoop. Over op:
Legger 4257/2: Eigendom van landbouwer Berend Jan Altena. In 1891 verkoop. Over op:
Legger 4838/4: Eigendom van Teunis Sieben en mede-eigenaresse Duike Noppert en echtgenoot Jan Berends Zwiers. In 1895 successie. Over op:
Legger 5317/2: Eigendom van arbeider Teunis Sieben en echtgenote Roelofje van Veen. In 1898 verval vrijdom.
Legger 5317/4: In 1908 verkoop. Over op:
Legger 6716/2: Eigendom van landbouwer Gerrit Hofstede. In 1910 verkoop. Over op:
Legger 6968/2: Eigendom van landbouwer Jan Zantingh. In 1913 verkoop. Over op:
Legger 7322/2: Eigendom van landbouwer Seine Lamberink. In 1920 verkoop. Over op:
Legger 8400/2: Sectie B-4224. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Geert Doldersum. In 1921 stichting schuur. Over op:
Legger 8400/5: Sectie B-4224. Huis, schuur en erf. In 1922 verkoop. Over op:

 

Salland’s Volksblad, 8 december 1922.

 

Legger 8676/2: Eigendom van metselaar Jan Hendrik de Jonge en echtgenote Jantje Schottert. Zij zijn op 30 mei 1919 getrouwd te Heemse. In 1923 bijbouw en vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923.

 

Legger 8767/4: Nieuwe sectie B-6867. Huis, bouw- en weiland. In 1947 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 8767/7: Sectie O-514. Boerderij, bouw- en weiland. In 1950 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 8767/8: Sectie O-514. Drie huizen bouw- en weiland. In 1960 verkoop. Over op:
Legger 8767/9: Nieuwe sectie O-863. Twee huizen, bouwland en weiland. In 1966 verkoop. Over op:
Legger 14717/1:  In 1973 verkoop. Over op:
Legger 14717/2: Nieuwe sectie O-1429. Twee huizen, bouwland en weiland. In 1978 splitsing. Over op:
Legger 14717/3: In 1981 verkoop enz. Over op:
Legger 14717/4: Nieuwe sectie O-2099. Huis, schuur, tuin, weiland en bouwland. Eigendom van metselaar Hendrik de Jonge (geb. 12-06-1922) en echtgenote Hermina Hendrika Smoes. Zij zijn op 8 juli 1960 getrouwd te Vriezenveen.