de molen van Altena aan ’t Haantje (1903)

Prentbriefkaart van de molen van Waaijman en rechts de coƶperatie.

Kadastrale geschiedenis

Legger 4304/29: Sectie M-819. Bouwland en grasgrond. Eigendom van molenaar Lambert Jan Altena. In 1902 stichting molen. Over op:
Legger 4304/39: Sectie M-819. Molen, bouwland en grasgrond. In 1903 stichting. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1903. De nieuwe molen is ingetekend (sectie M-2543).

Legger 4304/41: Nieuwe sectie M-2543. Molen. In 1912 boedelscheiding. Over op:
Legger 7280/18: Eigendom van molenaar Roelof Altena en molenaar Hendrik Altena. In 1920 boedelscheiding. Over op:
Legger 7600/7: Eigendom van molenaar Roelof Altena en echtgenote Jantina Hermina Raterink. In 1921 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1921 (sectie M-3038).

Legger 7600/8: Sectie M-3038. Molen en weiland. In 1921 redres. Over op:
Legger 7600/11: In 1922 stichting stal. Over op:
Legger 7600/12: Sectie M-3038. Molen, stal en weiland. In 1933 sloop en bijbouw.

De molen van Altena, beschadigd door een storm op 14 november 1940 (bron: Allemolens.nl)

Het Salland’s Volksblad van 4 maart 1949 meldde:
Ook in ons dorp (Lutten) zijn ten gevolge van de storm die hier dinsdagmorgen woedde verschillende vernielingen aangebracht. De molen van den heer R. Altena was niet bestand tegen de storm en verspeelde de wieken, waarbij het dak van de paardenstal werd vernield, maar het paard kwam er goed af.

De Vechtstreek van 3 oktober 1953 schreef:
Lutten. De oude molen bij ’t Haantje, toebehorend aan de heer R. Altena, wordt gedeeltelijk gesloopt om nadien het staan blijvend gedeelte met een plat dak af te dekken. De molen, die zeker meer dan vijftig jaar oud is, had reeds lang zijn wieken verloren. De laatste wiek viel enige jaren geleden ten prooi aan een storm. Vroeger was de molen de glorie van ons dorp. Als er wind was, trokken de landbouwers met paard en wagen of met de kruiwagen naar de molen om het koren te laten malen. Later kwamen er andere maalgelegenheden waarbij de motor de wind verving en al spoedig kwamen de mooie molens, die een sieraad waren voor het landschap, in verval. Ook de heer Altena moest met de tijd mee en bracht in de molen een motor aan, zodat aan het overige deel vanzelfsprekend niet meer de aandacht werd geschonken, die het verdiende. De molen raakte in verval, zodat reeds zeven jaar geleden een verzoek werd ingediend om de bovenste romp te mogen verwijderen. Nadat door verschillende instanties hun goedkeuring was gegeven, kon deze week een begin worden gemaakt met de afbraak. Voorts is nog bekend dat vroeger een molen heeft gestaan aan de zuidzijde van het kanaal, die toen ook oliezaad verwerkte tot olie en lijnkoeken. Deze molen werd door brand geheel verwoest en nadien weer opgebouwd aan de noordzijde van het kanaal, waar zij thans nog staat. De molen werd toen beheerd door de heer L.J. Altena, de vader van de huidige beheerder.

Legger 7600/13: In 1953 gedeeltelijk gesloopt. Over op:
Legger 7600/14: In 1958 aanbouw. Over op:
Legger 7600/17: Sectie M-3038. Molen, schuur en weiland. In 1962 stichting huis. Over op:
Legger 7600/20: Sectie M-3038. Huis, molen, schuur en weiland. In 1962 verkoop. Over op:
Legger 13789/1: Eigendom van molenaar Z. Altena en echtgenote R.J. Altena. In 1962 stichting. Over op:
Legger 13789/2: In 1966 bijbouw. Over op:
Legger 13789/3: In 1967 bijbouw. Over op:
Legger 13789/4: In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling.

Het restant van de molen is geadresseerd aan de Anerweg-Noord 138.