Wevers

In de Drentsche courant van 29 juni 1830 werd de openbare verkoop aangekondigd van het boerenerve Wevers in de buurtschap Lutten. Uit de advertentie blijkt dat het Wevers op dat moment bewoond werd door Gerrit Jan Bouwhuis.

 

 

Notaris Antoni van Riemsdijk hanteerde de veilinghamer op 2 augustus 1830 in opdracht van verschillende eigenaren:
1. mr. Willem Hendrik Royer, rijksadvocaat, wonend te Zwolle, als gemachtigde van de hoogwelgeboren heer Berend Hendrik baron Bentinck tot Buckhorst, gouverneur der provincie Overijssel;
2. de hoogwelgeboren heer mr. Coenraad Willem Antoni baron van Haersolte tot den Doorn, lid der rechtbank van Eersten Aanleg te stad Zwolle;
3. mr. Willem Hendrik Royer als gemachtigde van fabrikant Hendrik Telders en echtgenote Adriana Goudriaan te stad Leiden;
4. vrouwe Francina Hendrina Harwich, weduwe en erfgename van Cornelis van der Meer te stad Almelo
5. Klaas Olthuis, grondeigenaar te Anevelde;
6. vrouwe Geurtje Omheim, weduwe van Adriaan Francois Goudriaan, in leven inspecteur generaal bij den Waterstaat, te Rijswijk, voor haar zelf en als moeder en voogdes over de twee minderjarige kinderen Johanna Goudriaan en Cornelia Clasina Goudriaan;
7. den heer Bernardus Hermannus Goudriaan, meerderjarige zoon van Adriaan Francois Goudriaan en Geurtje Omheim, hoofdinspecteur bij de Waterstaat te ‘s-Gravenhage;
8. jonkvrouwe Maria Eva Goudriaan, meerderjarige dochter van Adriaan Francois Goudriaan en Geurtje Omheim, wonende te Rijswijk;
9. jonkvrouwe Hendrica Hadriana Goudriaan, meerderjarige dochter van Adriaan Francois Goudriaan en Geurtje Omheim, te Rijswijk;
10. mr. Willem Hendrik Royer in naam en kwaliteit van vader en wettige voogd over zijn minderjarige kinderen Derk Roijer, Maria Gerridina Debora Royer, Georg Roijer, Elisabeth Maria Roijer, Carel Berend Hendrik Roijer en Wilhelm Roijer, door hem bij zijne wijlen ehevrouwe Bonne Elisabeth Bentinck in echte verwekt;
– gezamentlijke eigenaren.
De eerste kavel van de veiling betrof ’t erve Wevers, bestaande uit deszelfs behuizinge, schuur schapen- en varkens-schot, getekend numero 16, met derzelver gronden en wheeren, aldaar zuidwaards de Steege staande en gelegen ten westen van en aan het erve het Westermans (aktenr. 894, scan 65). Jan Hendrik Beltman, landbouwer te Lutten, bood bij inzate 2300 gulden, hetgeen door gemeenteontvanger Berend Nijzink uit Heemse met 600 gulden werd verhoogd. Veertien dagen later, op 16 augustus, vond de tweede en definitieve veiling plaats. Daarbij werd door Paulus Cornelis Adriaan Sichterman 200 gulden meer geboden en vervolgens bood grutter Jan Mulder, wonende aan de Dedemsvaart, nog eens 200 gulden extra. Vervolgens werd het perceel bij afslag gemijnd door Berend Nijzink voor 3390 gulden. Daarna werd nog een veiling van gecombineerde kavels gehouden en daarbij gingen de kavels 1 t/m 14 in één bod van 48805 gulden naar de heer Jacob Gerard van Nes.

Op 2 oktober 1830 verscheen notaris Antoni van Riemsdijk op ’t erve Wevers, op verzoek van landbouwer Gerrit Jan Bouwhuis, om een openbare verkoop te houden van roerende goederen (aktenr. 908, scan 27).

In 1832 was ’t erve Wevers in Lutten eigendom van Juliana Dorothea Hisk Maria d’Arnaud, de douairière van Antony Coenraad Willem van Haersolte, heer van den Doorn, Zuthem en Haerst te Zwolle. 

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 114/72: Sectie A-467. Huis en erf.

Op 17 oktober 1837 werd op ’t erve Wevers, bewoond door landbouwer Lucas van Faassen, een openbare verkoop van schapen gehouden door notaris Antoni van Riemsdijk. Hij deed dat op verzoek van boerenknecht Gerrit van Faassen. Lucas van Faassen was echtgenoot van Dederika Brink en weduwnaar van Gezina Munnekemeijer (aktenr. 1275, scan 9). 

Notaris Willem Swam te Gramsbergen verleed op 17 maart 1849 een hypothecaire akte (inv.nr. 1559, scan 39). Gerrit Jan Bouwhuis en echtgenote Hendrikjen Brink hadden van kerkelijk ontvanger Berend Nijzink een bedrag van 6000 guldens geleend. Als onderpand stelden ze hun erve het Wevers te Lutten, bestaande in een huis en schuur met derzelver grond en wheere, bekend bij het kadaster onder sectie A numero 467 als huis en erf, groot eenentwintig roeden en veertig ellen en bijgelegen landerijen. Verder werd ook de katerstede het Koenraads tot onderpand gesteld, bestaande in een huis en erf, bekend bij het kadaster onder sectie A numero 460.

Legger 438/16: Eigendom van Gerrit Jan Bouwhuis. In 1851 verkoop. Over op:
Legger 1320/2: Eigendom van Gerrit Jan Bouwhuis en mede-eigenaren. In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2239/18: Eigendom van Gerrit Jan Bouwhuis en echtgenote Hendrikjen Brink en mede-eigenaren. Zij zijn op 10 juni 1824 getrouwd te Heemse. Nieuwe sectie M-684. Huisnr. Q-11. Huis, drie schuren en erf. In 1877 bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1877.

 

Legger 2239/63: Nieuwe sectie M-1812. Huis, schuur en erf.

 

Kadastrale minuutkaart, anno 1880.

 

In 1884 boedelscheiding. Over op:
Legger 4409/25: Eigendom van Gerrit Jan Bouwhuis en echtgenote Hendrikjen Hilverdink. Zij zijn op 28 augustus 1857 getrouwd in Heemse. In 1890 verkoop. Over op:
Legger 4902/24: Eigendom van Antonie Doll (decoratieschilder te Zwolle) en echtgenote Johanna Gesina Hoff (zie register van overschrijving hypotheken, deel 371, nr. 112). In 1901 verkoop. Over op:
Legger 5898/24: Eigendom van Gerrit Jan Bouwhuis en echtgenote Evertjen Hofsink en consorten (zie register van overschrijving hypotheken, deel 461, nr. 115). Zij zijn op 7 mei 1886 getrouwd te Heemse. In 1909 verbouw. Over op:

 

Kadastrale minuutkaart, anno 1909.

 

Legger 5898/25: In 1922 vereniging en bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923.

 

Legger 5898/29: In 1937 bouw landbouwschuur. Over op:
Legger 5898/35: Huis, schuren en erf. Eigendom van Evertje Hofsink, weduwe van Gerrit Jan Bouwhuis. In 1944 successie. Over op:
Legger 11422/5: Eigendom van Gerrit Jan Bouwhuis (voor de helft) en van Hendrik Wermink (andere helft). In 1957 successie. Over op:
Legger 12706/7: Eigendom van Hendrik Wermink (geb. 14-02-1897) (voor 3/4e deel) en van Jan Wermink (geb. 19-02-1933) (voor 1/4e deel). In 1962 boedelscheiding. Over op:
Legger 13761/6: Eigendom van Jan Wermink (geb. 19-02-1933) aan de Kiezelweg 13. In 1968 verbouw boerderij. Over op:
Legger 13761/10: In 1971 opgenomen in ruilverkaveling. Nieuwe sectie U-387, daarna U-814, U-1600 en U-1886.