Strieper

Prentbriefkaart van de ‘nieuwe’ boerderij (gebouwd in 1897) aan de huidige De Kerkdijk 30.

 

Bij de openbare verkoop van de katerstede Nijeboer door Albert Nijeboer, op 20 juni 1818, werd het tweede perceel gekocht door Gerrit Strieper voor 915 gulden. Het perceel bestond uit een schuur, zeven mudde gaarden- en weideland. Dit alles was in 1814 gekocht van het erve Wilps door Albert Nijeboer. Omstreeks 1819 liet Gerrit Strieper een huis bouwen op het perceel en ging daar vanaf z’n huwelijk wonen.

Op de oudste kadastrale kaart, van 1832, komt het erf niet met name genoemd voor. Toch staat het wel als zodanig ingetekend in sectie A nummer 520 op legger 350 ten name van Gerrit Strieper en echtgenote Berendina Gerrits of Jansen. Zij waren op 5 februari 1819 getrouwd te Heemse. Hij was geboren in Ennevelde en zij was afkomstig uit Vriezenveen.

 

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

 

Legger 350/2: Sectie A-520. Huis en erf. 

Notaris Antoni van Riemsdijk verleed op 23 augustus 1836 een hypotheekakte op verzoek van Gerrit Strieper en echtgenote Berendina Gerrits. Zij hadden 850 guldens geleend van landbouwer Herm Schottink te Bergentheim en stelden als onderpand hun huis en erf te Lutten, op de kadastrale plans der gemeente Ambt Hardenbergh, sectie A onder numero 520 voorkomende, ter grootte van drie roeden en veertig ellen, liggende voor aan op den Lutter Esch, tusschen de erven het Wilps en het Nijeboers, noordwaards van en aan de Steege en wordende bij hun zelven bewoond (aktenr. 1226, scan 43).

In 1863 hermeting. Over op:
Legger 2349/3: Nieuwe sectie M-613. Eigendom van Gerrit Strieper en Berendina Jansen. In 1867 verkoop. Over op:
Legger 2732/2: Eigendom van Jannes Remmelink, landbouwer te Gramsbergen. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 3110/7: Eigendom van Klaas Hubers en kinderen. In 1874 gedeeltelijke afbraak en bijbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1874.

 

Legger 3110/18: Nieuwe sectie M-1655. Huis en erf. Huisnr. Q-20. In 1894 verkoop. Over op:
Legger 5167/15: Eigendom van Gerrit Holland en Johanna Jonker, landbouwers te Vriezenveen (voor 1/3e). Mede-eigenaren Jan Jonker (1/3e) en Berendina Smelt (1/3e). In 1897 sloop. Over op:
Legger 5167/17: Erf. In 1898 sloop. Over op:

Het jaar ervoor, in 1897, was even ten zuiden van het oude perceel en aan de zuidzijde van de Kerkdijk een nieuwe boerderij gebouwd op het perceel sectie M-615 (huisnr. Q-20 te Oud-Lutten), waarna het nieuwe perceel sectie M-2427 ontstond met het huis dat er anno 2019 nog staat.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1898.

 

Fragment van kadastrale veldwerkkaart, anno 1898. Op perceel M-1655 stond het oude huis van Strieper. Op M-2427 is de nieuwe boerderij gebouwd.

 

Legger 5167/18: Sectie M-2427. Huis en grasgrond. In 1901 verkoop. Over op legger 5877/14.
Legger 5167/19: Sectie M-1655. Erf. In 1901 verkoop. Over op legger 5877/13.
Legger 5877/13: Sectie M-1655. Erf. Eigendom van Gerrit Jan Luchies, landbouwer te Lutten. In 1908 verkoop en vereniging van percelen. Over op legger 6759/8.
Legger 5877/14: Sectie M-2427. Huis en grasgrond. In 1908 verkoop en vereniging van percelen. Over op legger 6759/8.

 

Legger 6759/8: Nieuwe sectie M-2731. Huis en erf. Eigendom van de N.V. de Noordelijke Hypotheekbank te Zorgvlied. In 1914 verkoop. Over op:
Legger 7415/8: Eigendom van Lourens Rink en consorten. In 1919 verkoop. Over op:
Legger 8169/8: Eigendom van Hermannes Finke. In 1923 vereniging percelen en verkoop. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1923.

Legger 8812/1: Nieuwe sectie M-3090. Huis en grasland. Eigendom van Hermannes Finke en consorten. In 1923 rectificatie. Over op:
Legger 8169/13: Eigendom van Hermannes Finke. In 1929 afstand, splitsing en redres. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1928.

Legger 8169/15: Nieuwe sectie M-3185. Huis, schuren en weiland. In 1929 stichting. Over op:
Legger 8169/16: In 1939 verkoop. Over op:
Legger 10857/4: Eigendom van Roelof Lomulder (geb. 28-01-1892) en echtgenote Geesje Sikkenga. Huisnr. Q-80 te Oud-Lutten. In 1955 splitsing en ruilverkaveling. Over op:
Legger 10857/5: Nieuwe sectie M-3791. Huis, schuren en grasland. In 1958 vereniging van percelen. Over op:
Legger 10857/11: Nieuwe sectie M-3926. Huis, schuren en grasland. In 1960 gedeeltelijke vernieuwing. Over op:
Legger 10857/12: In 1960 verkoop en splitsing. Over op:
Legger 13306/3: Nieuwe sectie M-4080. Huis, schuren en erf. Eigendom van bouwvakker Aaldert Jan Veltink. Huisnr. Q-101 te Oud-Lutten. In 1971 publieke veiling. Over op:
Legger 15832/1: Eigendom van bode Barteld Smit (geb. 01-11-1933) en echtgenote Gooltje Louise van den Berg. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 15832/2: Nieuwe sectie U-376. Huis, tuin en schuur aan De Kerkdijk 30. In 1975 verkoop. Over op:
Legger 17591/1: Eigendom van arts Jan Wildschut en echtgenote Hendrika Vermaas.