Meijerberends

Het erve Meijer-Berends komt al voor op de oudste kadastrale kaart van 1832, zij het zonder naam. In de leggers komt het voor onder sectie A nr. 623 op legger 289 ten name van landbouwer Jan Reinink.

Fragment van oorspronkelijk minuutplan, anno 1832.

Legger 289/2: Sectie A-623. Huis en erf. Eigendom van landbouwer Jan Reinink en Roelofje Bouwhuis. In 1863 vond een kadastrale hermeting plaats. Over op:
Legger 2350/11: Nieuwe sectie M-1143. Huis, schuren en erf. Eigendom van Willem Reinink en verdere erfgenamen van Jan en Roelofje Reinink. In 1871 verkoop. Over op:
Legger 3057/11: Eigendom van Willem Reinink en mede-eigenaren. In 1874 gedeeltelijke afbraak. Over op:
Legger 3057/13: Nieuwe sectie M-1715. Huis, schuren en erf. Huisnr. Q-32. In 1882 overboeking. Over op:
Legger 4290/1: Eigendom van Willem Reinink en consorten. In 1893 verkoop. Over op:
Legger 2988/21: Eigendom van Hermannus Lambertus Crull, grondeigenaar, wonende op de Belt te Venebrugge. In 1903 verkoop. Over op:
Legger 6054/9: Eigendom van Hermannus Lamberink en mede-eigenaren. In 1910 stichting. Over op:
Legger 6054/11: Sectie M-1715. Huis, schuren en erf. In 1914 herbouw. Over op:
Legger 6054/18: Sectie M-1715. Huis, kookhuis en erf in ’t Lutterhart. In 1915 boedelscheiding. Over op:
Legger 7550/2: Eigendom van Hermannus Lamberink en consorten (Jan, Jennigje, Jan, Hermannes, Hendrik en Alberta Hendrika Lamberink). In 1915 stichting. Over op:
Legger 7550/8: Huis, schuren, kookhuis en erf. In 1916 herbouw. Over op:
Legger 7550/11: Nieuwe sectie M-2925. Huis, schuur, kookhuis en weiland. In 1927 boedelscheiding. Over op:
Legger 9364/8: Eigendom van Jan Lamberink en consorten. In 1928 stichting. Over op:
Legger 9364/9: In 1929 splitsing. Over op:
Legger 9364/11: Nieuwe sectie M-3228. Huis, schuur en weiland. In 1940 verbouw landbouwschuur. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 12592/5: Eigendom van Jennigje Lamberink (geb. 15-03-1905), Jan Lamberink (geb. 27-09-1906), Hermannus Lamberink (geb. 12-09-1909) en Hendrik Lamberink (geb. 31-08-1915) aan De Lutteresweg 21. In 1964 verbouw woongedeelte van boerderij. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 12592/15: Nieuwe sectie P-86. Huis, schuren en weiland.