’t Olde Schoeltie

Prentbriefkaart van de hervormde lagere school te Oud-Lutten, afgestempeld in 1941 (met dank aan: Henk Brink).

Bij de aanvang van het kadaster, anno 1832, werd de school in (Oud-)Lutten geregistreerd als sectie A nr. 531a op legger 130, ten name van de gemeente Ambt Hardenberg. Het was in 1826 gebouwd voor 3948 gulden en lag aan de zuidzijde van de Lutteresweg. Het werd bezocht door ruim 100 leerlingen. In de wintermaanden was het te klein, omdat er dan ook veel kinderen kwamen die ‘aan de Vaart’ woonden. Het oude schoolgebouw werd in 1869 afgebroken nadat een nieuwe was gebouwd aan de overzijde van de weg, het huidige ‘Oude Schoeltie’.

Op 28 november 1867 was de aanbesteding gehouden voor het daarstellen van drie nieuwe schoolgebouwen, namelijk in Heemse, Baalder en Oud-Lutten. De drie panden waren ontworpen door de bekende architectenbroers W. en F.C. Koch uit Zwolle. De aanbesteding vond plaats in het logement van H. Kampman in Heemse en werd gehouden in opdracht van het gemeentebestuur van Ambt Hardenberg.

De bouw van de school te Lutten werd gegund aan de laagste inschrijvers, aannemer W. Korvinus te Dedemsvaart voor f. 3555. De Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC) van 2 september 1868 schreef:

Ambt Hardenberg, 30 augustus. Als een bewijs dat men zich in deze gemeente nogal geldelijke opofferingen voor het onderwijs getroost, dient dat in drie buurtschappen nieuwe scholen worden gebouwd, die spoedig gereed zullen zijn. Intusschen is het te bejammeren, dat vele landbouwers hunne kinderen liever de koeijen laten hoeden, dan hen naar de school te zenden…

De drie scholen in Lutten, Heemse en Baalder hadden, niet verwonderlijk, in de basis hetzelfde ontwerp. Een fraaie overeenkomst tonen de rozet-vensters in de topgevel van de schoolgebouwen.

Eerste klas van de openbare lagere school te Oud Lutten, 16 april 1931.

Kadastrale geschiedenis
Legger 130/1: Sectie A-531a. School. Eigendom van de gemeente Ambt Hardenberg.
Legger 427/1: In 1863 hermeting. Over op:
Legger 428/8: Nieuwe sectie M-606. School en erf. In 1867 ruiling. Over op:
Legger 2696/1: Sectie M-606. School en erf. Eigendom van Klazina Bouwhuis, weduwe van Hendrik Nijeboer. In 1869 afbraak. Over op:
Legger 2600/20: Sectie M-1482. Tuin.
Legger 2658/3: Sectie M-1427. Bouwland. Eigendom van de gemeente Ambt Hardenberg (in 1867 aangekocht van Klasina Bouwhuis, weduwe van Hendrik Nijeboer te Oud-Lutten). In 1869 stichting nieuw schoolgebouw. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1869. Sectie M-1481.

Legger 428/14: Nieuwe sectie M-1481. School en erf. Huisnr. Q-22. In 1910 vereniging van percelen. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1910. Sectie M-2797.

In 1926 werd de openbare lagere school opgeheven en ging het verder als hervormde lagere school, onder leiding van hoofdonderwijzer Tj. Kamstra. De officiële opening ervan vond plaats op maandagmiddag 1 november. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant rapporteerde de dag erop:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1928. Sectie M-3188.

Legger 428/144: Nieuwe sectie M-2797. School en speelplaats. In juni 1929 vond de ingebruikname plaats van het nieuwe derde schoollokaal van de bijzondere hervormde school. Splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1929. Sectie M-3350

Legger 428/393: Nieuwe sectie M-3188. School en erf. Eigendom van de gemeente Ambt Hardenberg. Splitsing. Over op:
Legger 428/400: Sectie M-3350. School en speelplaats. In 1931 stichting transformatorhuisje. Over op:
Legger 428/414: Sectie M-3350. School, transformatorhuisje en speelplaats. In 1933 stichting en splitsing. Over op:

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1933. Sectie M-3412.

Legger 428/442: Nieuwe sectie M-3412. School en speelplaats. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1955 splitsing en ruilverkaveling. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1955.

Legger 428/854: Nieuwe sectie M-3876. School en speelplaats. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1958 stichting en sloping. Over op:
Legger 428/995: Sectie M-3876. Clubgebouw en erf. Eigendom van de gemeente Hardenberg. In 1960 verkoop enz. Over op:
Legger 12990/2: Nieuwe sectie M-4035. Verenigingsgebouw en erf. Eigendom van de Stichting Verenigingsbelang te Oud-Lutten. In 1971 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 12990/3: Sectie U-579. Verenigingsgebouw en erf.