de Haarweg 21

 

Op 30 (en 31) juli 1965 werd er feest gevierd in Oud-Lutten. In die dagen herdacht men het honderdjarig bestaan van het café Tante Trui. Het café ‘Tante Trui in de Barken’ (in de berken) van de familie Hudepohl was een begrip in Oud-Lutten. Het was een zogenaamd boerencafé, omdat de eigenaar ook landbouwer was. In 1865 moet daar (te Lutterhard, in oude akten) een Jan Hendrik Hudepohl sr. gewoond hebben die begonnen is met een tapperij. Hij was gehuwd met Johanna Elisabeth Johannink. Hun zoon, Jan Hendrik Hudepohl jr. die geboren was in 1876, trouwde in 1903 met Geertruida (Trui) van der Veen uit Coevorden. Zij kregen zes dochters. Het verhaal gaat dat er voor elke dochter een boom werd geplant. Hudepohl komt o.a. in 1905 voor op de lijst van tappers en slijters met een opgave van de hoeveelheid ingeslagen gedistilleerd over het jaar 1904 (8,31 hectoliter). De caféhouder overleed in 1956, waarna zijn weduwe Trui, de zaak voortzette.

 

 

In het café werden aanbestedingen, veilingen en vergaderingen gehouden en in de jaren ’60 van de twintigste eeuw werden er ook danslessen gegeven. In 1960 zette schoonzoon Johan Varweg het bedrijf voort. Op de hoek Haarweg-Korte Slagenweg, schuin tegenover het oude café, werd een nieuw pand gezet. In 1986 stopte Varweg met zijn bedrijf. De boerderij aan de Haarweg, die verbouwd is, werd voortgezet door J.H. van Leur, kleinzoon van Jan Hendrik Hudepohl.

Een paar jaar eerder schreef het Noord-Oosten:
Café Hudepohl in de Berken. Alleen in de naaste omgeving ervan was het bestaan van dat café bekend. Het lag daar in een wereld waar alleen de boerenbevolking uit de naaste omgeving eens een keer bij elkaar kwam en waar een enkele zakenman, die juist in dat gebied moest werken, eens een keer ging opsteken. Aan die zandweg was het normale verkeer praktisch niet mogelijk. Toen kwam de ruilverkaveling De Schans. Er werden rechte lijnen getrokken door heel dat gebied. Oud-Lutten werd rechts en links met de buitenwereld verbonden en zo ging het ook met de Schans. Daar tussenin bestond dat café Hudepohl dat opeens een middelpunt werd waarvan men nooit heeft kunnen dromen.

Ja, men glimlacht een beetje van de benaming ‘de Berken’. Want hier moeten oorspronkelijk nogal berkenbomen hebben gestaan. Zoals overigens bij tientallen voorkomen op gebieden waar alles maar groeide, zoals de natuur het zaaide. Daar is men bijna honderd jaar geleden begonnen en toen Tante Trui met Hudepohl trouwde, nu langer dan 50 jaar geleden, toen hebben ze samen dat bedrijfje voortgezet. Ze hebben er iets goeds van gemaakt ook. Een café met een eigen sfeer. Wat was het toen een andere wereld. Het was er niet zo best, die eerste tijd. Rondom het café waren er tal van hutten die deels van zoden en deels van hout waren opgebouwd. Wanneer we ons niet vergissen, dan is de laatste daarvan nu helemaal verdwenen, al zijn er nog wel enkele woninkjes die er niet bepaald florissant uitzien….

 

Kadastrale geschiedenis

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1853, met het nieuwe kadastrale perceel sectie A-1441.

 

Legger 1522/1: Sectie A-1441. Heide en veengrond. Eigendom van Johan Bernard Minke, Herman Johan Martin Minke en Harm Geerdes, verveners te Avereest. In 1858 verkoop en stichting. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1858. Op het perceel A-1441 is een dubbel woonhuis gebouwd, sectie A-2288 en A-2289.


Legger 1640/1: Sectie A-2288. Huis en erf. Eigendom van Johan Bernard Minke en mede-eigenaar, vervener te Avereest. In 1863 hermeting. Over op legger 2235/59.
Legger 1640/2: Sectie A-2289. Huis en erf. Eigendom van idem. In 1863 hermeting. Over op legger 2235/60.
Legger 2235/59: Sectie M-1023. Huis en erf. Eigendom van Johan Bernard Minke en mede-eigenaar, vervener te Avereest. In 1874 bijbouw. Over op legger 2235/140.
Legger 2235/60: Sectie M-1024. Huis en erf. In 1874 vereniging van percelen. Over op legger 2235/140.

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1874. De twee percelen zijn gefuseerd tot één woning op het perceel sectie M-1691.

 

Legger 2235/140: Sectie M-1691. Huis en erf in de Korte Slagen. Huisnr. Q-74. In 1876 verval van vrijdom. Over op:
Legger 2235/161: In 1897 boedelscheiding. Over op:
Legger 5360/13: Eigendom van Herman Johan Martin Minke, vervener te Dedemsvaart. In 1898 verkoop. Over op:
Legger 5585/4: Eigendom van Jan Hendrik Hudepohl sr. en Jan Hendrik Hudepohl jr. te Lutterhard. In 1902 vereniging van percelen. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1902. Na vereniging van percelen, het nieuwe sectienummer M-2504.

 

Legger 5585/7: Nieuwe sectie M-2504. Huis, schuur en bouwland. In 1907 herbouw. Over op:

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1908. Het oude, uit 1858 daterende, pand is afgebroken en vervangen door complete nieuwbouw.

 

Legger 5585/9: In 1915 boedelscheiding. Over op:
Legger 7555/5: Eigendom van landbouwer en caféhouder Jan Hendrik Hudepohl jr. en echtgenote Geertruida van der Veen. In 1923 stichting. Over op:
Legger 7555/8: In 1948 gedeeltelijk vernieuwd. Over op:
Legger 7555/10: In 1954 stichting. Over op:
Legger 7555/11: Sectie M-2504. Huis, schuren en bouwland. In 1956 stichting. Over op:
Legger 7555/12: In 1959 stichting. Over op:

 

Kadastrale veldwerkkaart, anno 1960. Het café heeft na de ruilverkaveling het nieuwe kadastrale sectienummer P-137 gekregen…

 

Legger 7555/13: In 1960 boedelscheiding. Over op:
Legger 13451/5: Sectie M-2504. Huis, schuren, bouw- en weiland. Eigendom van de echtelieden Gerarda Aleida Maria Hudepohl en Marinus Johan Jacobus van Leur. In 1960 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 13451/8: Sectie P-137. Café, schuren, erf en weiland aan de Haarweg. In 1961 verbouw woning. Over op:
Legger 13451/10: In 1964 stichting. Over op:
Legger 13451/11: In 1971 boedelscheiding. Over op:
Legger 15831/2: Huis, schuren en grasland. Eigendom van J.H. van Leur. In 1976 stichting en sloop. Over op:
Legger 15831/5: Huis en schuren. In 1978 splitsing. Over op:
Legger 15831/6: Huis en schuren. In 1979 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 15831/7: Nieuwe sectie P-264. In 1980 verkoop deel van perceel. Over op:
Legger 15831/8: Nieuwe sectie P-300. Huis, schuren en grasland.