Zwieze

In 1832 was het huis en erf eigendom van Jennigje Kampers, de weduwe van Hermen Zwijze. We vinden het erf gesitueerd in de zgn. ‘Loozer Esch’ in sectie E no. 345 op legger nr. 490. Het erf is nu geadresseerd aan de Hardenbergerweg 23.

 

Zie notarieel archief Willem Swam, anno 1851, akten 1703 en 1704 voor akte van boedelscheiding.