Zagers (Bouwhuisweg 4)

Legger 136/32: Eigendom van de Marke van Gramsbergen, Loozen en Radewijk. Sectie E-408. Heide. Bij markeverdeling in 1861 toebedeeld aan en overgedragen aan:
Legger 1379/1: Eigendom van Aaltje Budden, huisvrouw van Jan Nijzink te Gramsbergen. Sectie E-1324. Huis en erf. In 1867 verkoop. Over op:
Legger 1600/1: Eigendom van de Credietvereeniging te Amsterdam. Sectie E-1324. Huis en erf. In 1872 verkoop. Over op:
Legger 1888/1: Eigendom van Hendrik Zagers, landbouwer te Laar in Pruissen. Hij trouwde op 9 augustus 1872 te Laar met Janna van den Hoff uit Gramsbergen. Sectie E-1324. Huis en erf. Huisnr. G-15. In 1880 expiratie vrijdom van belastingen. Over op:
Legger 1888/4: Sectie E-1324. Huis en erf. In 1896 stichting schuur. Over op:
Legger 1888/7: In 1897 vereniging van percelen. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1897.

 

Legger 1888/8: Nieuwe sectie E-2148. Huis, schuur en erf. In 1900 verval vrijdom. Over op:
Legger 1888/10: In 1910 boedelscheiding. Over op:
Legger 3675/3: Eigendom van Wolter Zagers en Hendrik Jan Zagers. Vruchtgebruik: Janna van den Hof, weduwe van Hendrik Zagers. Sectie E-2148. Huis, schuur en erf. In 1914 bijbouw. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1915.

 

Legger 3675/6: Wolter Zagers trouwde op 8 oktober 1920 te Gramsbergen met Janna Zager. In 1931 stichting. Over op:
Legger 3675/8: In 1936 sloop en herbouw. Over op:
Legger 3675/10: In 1941 successie. Over op:
Legger 4414/29: Eigendom van Janna Zager, weduwe Wolter Zagers te Gramsbergen. Sectie E-2148. Huis, schuren en erf in ’t zgn. Derde Blok. In 1965 verkoop. Over op:
Legger 6050/3: Sectie E-2148. Eigendom van Evert Ekkelenkamp (geb. 01-11-1911) en echtgenote Geesjen Hamberg, landbouwers te Loozen G-30. Zij zijn op 8 mei 1936 getrouwd in ’t gemeentehuis van Heemse. In 1966 vereniging. Over op:
Legger 6050/4: Nieuwe sectie E-3236. Huis, schuur en erf. In 1967 sloop en stichting. Over op:
Legger 6050/5: Huis, erf. In 1967 stichting. Over op:

 

Kadastrale hulpkaart, anno 1967.

 

Legger 6050/6: Huis, garage en erf. In 1980 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 7707/1: Eigendom van Evert Ekkelenkamp en Geesjen Hamberg. Sectie M-506. Huis, garage en tuin. In 1980 verkoop. Over op:
Legger 7350/1: Eigendom van Gerrit Jan Ekkelenkamp. Het recht van bewoning lag bij Evert Ekkelenkamp en Geesjen Hamberg.