Kleyjan

In 1832 was het huis en erf eigendom van Samuel Johan Sandberg baron tot den Essenburch te Zwolle. We vinden het erf op het zgn. ‘Scheerseveen’ in sectie B no. 110 op legger nr. 382. Het is nu geadresseerd aan de Holthonerweg 18.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832.

382/112: Sectie B-110. Huis en erf. Huisnr. D-9. Eigendom van jongste zoon Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Westervelt en echtgenote Adriana Petronella Radermacher Schorer. Zij waren op 4 maart 1841 getrouwd te Harderwijk. In 1897 boedelscheiding. Over op:
3065/58: De katerstede vererfde op zoon Samuel Johan jonkheer Sandberg van Westervelt, getrouwd met Matthia Jacoba van Eijck van Zuijlichem. In 1930 stichting. Over op:
3065/648: Sectie B-110. In 1932 sloping. Over op:
3065/662: In 1937 overboeking. Over op:
4809/26: Eigendom van Anna Bregitta baronesse Sandberg van Westervelt, echtgenote van Alexander Willem Frederik baron van Voërst van Lynden. In 1939 bijbouw. Over op:
4809/212: In 1943 stichting en sloping. Over op:
4809/245: In 1954 verbouw. In 1956 gewijzigd in huisnummer D-12. Over op:
4809/263: In 1961 oprichting N.V. Over op:
5871/25: Eigendom van mr. S.W.A. baron van Voërst van Lynden N.V., gevestigd te Gramsbergen. In 1967 bijbouw. Over op:
5871/225: In 1969 vereniging van percelen. Over op:


Kadastrale hulpkaart, anno 1969.
Waterput en bakhuis van ’t erve Kleyjan, anno 1974
(fotograaf: A.J. van der Wal; Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
Zicht op achtergevel van de boerderij, anno 1974.
(fotograaf: A.J. van der Wal; Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

5871/233: Nieuwe sectie B-867. Twee huizen, schuur, stallen, bouw- en weiland.

De katerstede werd decennia lang bewoond door Hendrik Jan Gerrits en echtgenote Tallechien Roemer. Zij zijn op 19 mei 1954 getrouwd te Gramsbergen.