Hansjes

In 1832 was het huis en erf eigendom van landbouwer Hendrik Hans en echtgenote Willemina Warners. Zij waren in 1796 getrouwd. We vinden het erf in 1832 in de zgn. ‘Geer en Meene Esch’ in sectie C no. 264 op legger nr. 171. Het verdwenen erf lag iets ten westen van het adres De Meene 4 en was tot aan de sloop in 2003 geadresseerd aan de Anerweerdweg 3.

171/6: Sectie C-264. Huis en erf. In 1856 verkoop. Over op:
1061/4: Eigendom van Jan Hans, landbouwer te Ane, en echtgenote Jennegien Warnders. Zij waren op 6 juli 1843 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. B-89. Huis, schuur en erf. Later ook eigendom van zoon Willem Hans en echtgenote Fenna Bril. Zij trouwden op 20 juni 1873 te Gramsbergen.

Fragment van kadastrale minuutkaart, anno 1880.

Notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen verleed op 19 mei 1883 een hypotheekakte, op verzoek van landbouwer Jan Hans in de Meene en landbouwer Willem Hans aldaar. Zij verklaarden gezamenlijk 1100 gulden te hebben geleend van en schuldig te zijn aan Roelof ten Vlieghuis te Vlieghuis. Als onderpand voor de lening verbonden ze hun onroerende goederen, waaronder het huis, schuur en erf op sectie C-264 (aktenr. 2368).

Negen dagen later verleed dezelfde notaris een akte op verzoek van landbouwers Jan Hans en Willem Hans in de Meene. Zij verklaarden dat ze gezamenlijk in onverdeelde eigendom enkele onroerende goederen bezitten, gelegen in de Meene (o.a. sectie C-264). Het totale bezit werd op 6000 gulden geraamd. De roerende goederen, waaronder huismeubelen, levende have en vee werd op 1000 gulden getaxeerd. De goederen waren afkomstig uit de boedel die bestaan had tussen Jan Hans en zijn wijlen echtgenote Jennegien Werners. Jan en Willem was beiden de helft toebedeeld bij akte van boedelscheiding d.d. 8 mei 1883. Bepaald werd dat Jan Hans het levenslange vruchtgebruik zou hebben op alle onroerende en roerende goederen. Willem Hans daarentegen kreeg het ‘blote’ eigendom van die goederen (aktenr. 2373).

In 1892 verkoop. Over op:
1619/26: Eigendom van landbouwer Hendrik Drenthen en echtgenote Zwaantien Bouwkamp, landbouwers te Holthone. Zij waren op 20 september 1872 getrouwd te Gramsbergen. In 1917 successie. Over op:
3910/2: Eigendom van weduwe Zwaantien Drenthen-Bouwkamp (voor de helft) en zoon Jan Drenten en echtgenote Geesjen Altena (voor de andere helft). Zij waren op 18 maart 1897 getrouwd te Gramsbergen. Huisnr. B-89. In 1918 boedelscheiding. Over op:
3178/6: Eigendom van Jan Hendriksz. Drenthen en echtgenote Geesjen Altena. In 1923 verkoop. Over op:
4243/6: Eigendom van Hendrik Jansz. Drenthen en echtgenote Hendrika Johanna Beenen. Zij waren op 12 mei 1921 getrouwd te Gramsbergen. In 1932 verkoop. Over op:
4633/2: Eigendom van Zwantinus Jansz. Drenthen (zie register van overschrijving hypotheken, deel 772, nr. 89). In 1956 boedelscheiding. Over op:
5601/2: Eigendom van Gerrit Willem Drenthen (geb. 03-02-1912) (zie register van overschrijving hypotheken, deel 1021, nr. 92). In 1963 in de ruilverkaveling.
5601/12: Nieuwe sectie H-124 aan de Anerweerdweg. Bouw- en weiland, boerderij, schuur en 2 kippenhokken.