Vedelaar

De boerderij van de familie Vedelaar, gefotografeerd door ds. E.J. Loor te Heemse.

 

Bij de aanvang van de kadastrale registratie, anno 1832, werd het perceel grond, waarop nu de woning Jachthuisweg 6 staat, geregistreerd als sectie B-524: heide van de marke van Heemse en Collendoorn (legger 133).

 

Fragment van kadastrale hulpkaart, anno 1859. De boerderij van Vedelaar is geregistreerd onder sectie B-3517 aan de weg naar Lutten.

 

Legger 364a/22: Sectie B-3517. Huis en erf. Eigendom van Albert en Hermannus Vedelaar en verdere erfgenamen van Everd Vedelaar en Marieken Valk. Huisnr. A-125. In 1896 boedelscheiding. Over op:

 

Kabinetfoto van Evert Vedelaar (1865-1942) en Hermina Otten (1868-1960).

 

Legger 4657/19: Sectie B-3517. Huis, schuur en erf. Eigendom van landbouwer en wegwerker Evert Vedelaar en echtgenote Hermina Otten. Zij zijn op 6 november 1896 getrouwd in Heemse. Huisnr. A-125. In 1903 stichting. Over op:
Legger 4657/29: In 1921 bijbouw enz. Over op:
Legger 4657/40: In 1923 stichting. Over op:
Legger 4657/42: Huis, schuren en erf. In 1926 verbouw. Over op:
Legger 4657/44: In 1933 redres en vereniging van percelen. Over op: 

 

 

Legger 4657/50: Nieuwe sectie B-7093. Huis, schuren, bouw- en weiland in ’t Heemserveld. In 1939 bijbouw. Over op:
Legger 4657/57: In 1940 verkoop deel van perceel. Over op:

 

 

Legger 4657/59: Nieuwe sectie B-7332. Huis, schuren, bouw- en weiland. In 1946 opgenomen in de ruilverkaveling. Over op:
Legger 4657/65: Nieuwe sectie O-25. Huis, bouwland, weiland en bosch. In 1954 boedelscheiding. Over op:
Legger 12472/1: Sectie O-25. Huis, bouw-, weiland en bos. Eigendom van Gerrit Vedelaar (geb. 14-02-1899) en Hendrikje Nijman. Vruchtgebruik: Hermina Otten, weduwe van Everrt Vedelaar. In 1954 sloping en stichting. Over op:
Legger 12472/2: In 1956 bijbouw. Over op:
Legger 12472/3: Huis, schuren, bouwland, weiland en heide. In 1957 stichting. Over op:
Legger 12473/4: Huis, schuren, noodwoning, bouwland, weiland, heide en erf. In 1959 stichting. Over op:
Legger 12473/5: In 1960 redres. Over op:
Legger 12474/6: In 1964 stichting. Over op:
Legger 12475/7: Twee huizen, schuren, noodwoning, erf, bouwland, weiland en heide. In 1966 sloping enz. Over op:
Legger 12475/8: In 1968 verval vrijdom. Over op:
Legger 12475/9: In 1969 stichting. Over op:
Legger 12475/10: In 1970 verbouw woning. Over op:
Legger 12472/11: In 1974 splitsing. Over op:
Legger 12472/12: Boedelscheiding. Over op:
Legger 17190/1: Sectie O-25. Eigendom van Evert Vedelaar (geb. 04-02-1938) en Jennigje Ekkelenkamp. Vruchtgebruik: Gerrit Vedelaar en Hendrikje Nijman.