Willering

Op de allereerste kadastrale kaart (anno 1832) werd het huis van timmerman Peter Willering geregistreerd als sectie B-653, gelegen op de Achterbrink.

Fragment van oorspronkelijke minuutkaart, anno 1832 (sectie B-653).

Legger 412/5: Sectie B-653. Huis en erf. Eigendom van timmerman Peter iWillering en echtgenote Berendina te Veltrop. In 1848 verkoop. Over op:
Legger 872/5: Sectie B-653. Huis en erf. Eigendom van timmerman Jan Hendrik Willering. Huisnr. A-36.

Notaris J.G. Troost verleed op 15 december 1877 een transportakte op verzoek van timmerman Jan Hendrik Willering en echtgenote Janna van der Velde. Zij verklaarden een huis en erf, met tuin, staande en liggende te Heemse, sectie B-653, te hebben verkocht en mitsdien in vollen en vrijen eigendom af te staan en over te dragen aan schoenmaker Gerrit Willering en timmerman Peter Willering (aktenr. 869).

Legger 3776/3: Sectie B-653. Huis en erf. Eigendom van schoenmaker Gerrit Willering en consorten. Huisnr. A-36.

Op 15 mei 1883 verleed notaris Hilbrand van Barneveld te Gramsbergen een hypotheekakte op verzoek van schoenmaker Gerrit Willering te Heemse. Hij verklaarde 600 gulden schuldig te zijn aan Jan Roos te Holthone en 600 gulden aan koopman Abraham Lobstein te stad Hardenberg. Als onderpand voor de leningen verbond hij zijn huis, met erf en tuin, op sectie B-653 (aktenr. 2366).

In 1907 verkoop. Over op:
Legger 6615/2: Eigendom van timmerman Jan Hendrik Willering. Huisnr. A-36. In 1908 vernieuwd. Over op:
Legger 6615/3: Sectie B-653. Huis en erf. In 1909 hermeting en verbouw. Over op:

Kadastrale hulpkaart, anno 1909 (sectie B-6466).

Legger 6615/4: Nieuwe sectie B-6466. Huis en erf op den Brink. In 1924 verening en opbouw. Over op:
Legger 6615/6: In 1956 boedelscheiding. Over op:
Legger 12800/1: Eigendom van kleermaker Peter Willering en metselaar Hendrik Jan Breukelman (ieder de helft). In 1957 verkoop. Over op:
Legger 12916/1: Eigendom van arbeider Roelof Godeke. In 1967 verkoop. Over op:
Legger 10935/77: Huis en erf. Brink 12. Eigendom van de Staat. In 1969 sloping.