’t Weidehuis

De voormalige jeugdherberg ‘het Weidehuis’, gelegen tussen Esweg en Weidehuisstraat.

Meer over de geschiedenis van de jeugdherbergen en specifiek over ’t Weidehuis, leest u in deze bijdrage op onze website.