’t Volkerink

Op 31 mei 1775 vond de overdracht plaats van het erve en goed Volkerink te Heemse, door F.A. Baron van Ittersum, rentmeester van Sibculo, de Albergen, etc., etc., in kwaliteit als last en autorisatie hebbende van zijn edele mogende heren Gedeputeerde Staten van deze provincie volgens alhier getoonde resolutie van 22 november 1774, aan Isaac Reinder baron van Raesfelt en zijn ehegemalinne Clara Feyoena baronnesse van Raesfelt geboren baronnesse van Sijtzama, heer en vrouwe van Heemse. Het erve Volkerink was op 20 november 1762 binnen Zwolle bij publieke verkoping door Baron van Raesfelt van de provincie gekocht.